Partneri sekcie:
SO 212-00

Výstavba mostov na úseku D1 Budimír – Bidovce z pohľadu geodeta

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce tvorí spoločne s časťou úseku R2/R4 súčasť základného komunikačného systému Slovenskej republiky a zároveň siete diaľnic a rýchlostných ciest na našom území. Spolu s rýchlostnou cestou R2/R4, úsek Šaca – Košické Oľšany, vytvorí predpoklad …
Obr. 4 Zarážanie mechanických kotiev hydraulickým kladivom na pásovom podvozku

Mechanické kotvy na stabilizáciu svahov a zosuvov

Príspevok sa zaoberá inovatívnym riešením sanácie svahov a kotvenia, a to použitím mechanických zemných kotiev a prefabrikovaných odvodňovacích drénov ZUBOR. Zároveň sa venuje princípu fungovania mechanických kotiev a možnostiam ich použitia v stavebnom sektore.
POLIMAC® - VYSOKO ODOLNÝ POLYMÉRNY POVLAK OCEĽOVÉHO DRÔTU

POLIMAC® – VYSOKO ODOLNÝ POLYMÉRNY POVLAK OCEĽOVÉHO DRÔTU

Dopravná infraštruktúra, ktorú pomáhame s našimi produktmi budovať, si vyžaduje čoraz väčšie nároky na materiály v súvislosti s prevádzkou a vyšším opotrebovaním v dôsledku bežného použitia a zimnej údržby. Klienti požadujú vyššiu mechanickú odolnosť a lepší výkon viac ako …