Využívanie Autodesk Civil 3D na projektovanie ciest

Autodesk Civil 3D 1

Jeden zo zákazníkov firmy CAD Studio, spoločnosť Ostrava SHB, a. s., používa BIM softvér Autodesk na projektovanie líniových stavieb. Navrhli už viac ako 100 km nových diaľnic a množstvo kilometrov krajských ciest a miestnych komunikácií.

Spoločnosť zamestnáva päť desiatok projektantov a tajomstvo jej konkurencieschopnosti je nielen vo využití ľudského potenciálu, ale aj v schopnosti využívať najmodernejšie technológie projektovania v trojdimenzionálnom priestore, čo je základným predpokladom na globálne zavádzanie BIM metodiky (Building Information Modeling).

Metodika BIM už tu prináša hmatateľný prínos do všetkých fáz projektu – do štúdií, dokumentácie na stavebné povolenie a aj do samotnej realizácie stavby.

Autodesk Civil 3D

Pán Hubert Řehulka, riaditeľ spoločnosti SHB, komentuje:
BIM umožňuje projektantom vykonávať rýchle zmeny. V reálnom čase dokážeme spočítať kubatúry, pripraviť varianty pre objednávateľa počas výstavby a operatívne reagovať na akékoľvek zmeny.

Program Civil 3D a ďalšie nástroje projekčnej sady Autodesk AEC Collection umožňuje spoločnosti SHB spolupracovať v tíme, rozsiahlu stavbu rozdeliť na jednotlivé stavebné objekty. Rovnaký, postupne zdokonaľovaný a obohacovaný 3D model sa tu využíva od štúdie až po realizáciu stavby. Program Autodesk InfraWorks umožňuje kombinovať projekčné dáta s podkladmi súčasného stavu a jednoducho prezentovať vzniknutý projekt tímu i laickej verejnosti.

Spoločnosť CAD Studio zabezpečuje technickú podporu pre systémy navrhovania líniových stavieb, ponúka implementačnú podporu BIM, knižnice, šablóny, aplikačné nadstavby a zákazkové programovanie.

Ďalšie informácie:
cadstudio.cz/reference
cadstudio.cz/aeccollection
cadstudio.cz/civil3d

Autodesk Civil 3D 2

ZDROJ: PR článok spoločnosti CAD Studio, s. r. o.