Zemné práce pred druhým vysunutím. Zdroj: Doprastav, a. s., SHP SK, s. r. o.