Vybudovaná konštrukcia pripravená na vysunutie. Zdroj: Doprastav, a. s., SHP SK, s. r. o.