Obr. 1 Omietka s mikroštruktúrami ktorá zaisťuje vysokú paropriepustnosť a „voľné dýchanie“ Zdroj: Cemix