Partneri sekcie:

Fasádne omietky sa obyčajne skladajú z tzv. jadrovej (vyrovnávacej) omietky s hrúbkou priemerne 25 mm a tenkovrstvovej štukovej omietky, ktorá tvorí podklad pod fasádnu farbu. Okrem štukovej omietky sa často používajú aj dekoratívne štruktúrované omietky (minerálne, akrylátové, silikónové a silikátové) na najrôznejšej chemickej báze.

Povrchové úpravy fasád – ako sa zorientovať?

Povrchové úpravy fasád – ako sa zorientovať?

Keďže je v súčasnosti na trhu dostatočne široký sortiment fasádnych omietok a náterov určených na povrchovú úpravu fasád, realizátor, projektant alebo investor často stoja pred zložitým rozhodnutím – ktoré riešenie vybrať, aby bolo optimálne?
Zásady voľby a realizácie vonkajších omietkových systémov

Zásady voľby a realizácie vonkajších omietkových systémov

Vonkajšia omietka slúži ako ochrana obalovej konštrukcie budov a tvorí podklad pre konečnú povrchovú úpravu fasády. Ovplyvňuje aj tepelnú a zvukovú ochranu vnútorných priestorov. Jej kvalitu často ovplyvňujú a znižujú nedostatky už v projektovej príprave stavby. Ide hlavne o nesúlad …
Špeciálne omietky účinné z hľadiska zvukovej a tepelnej ochrany

Špeciálne omietky účinné z hľadiska zvukovej a tepelnej ochrany

Pri omietkach ako povrchovej vrstve nanesenej na steny (či už v exteriéri alebo v interiéri) a stropy sa často zdôrazňuje ich úloha pri estetickom stvárnení povrchu stavebného objektu. No omietky ako súčasť viacvrstvových konštrukcií musia spĺňať viacero požiadaviek …
Spevňovanie omietok historických budov

Spevňovanie omietok historických budov

Staronové metódy, odkazy našich predkov, môžu sklamať, ale aj dobre poslúžiť. Platí to i v prípade spevňovania omietok historických budov pomocou vápennej vody. Jedna vec sú totiž teoretické poznatky o metóde a možnostiach jej využitia a druhá jej uplatnenie v praxi. …
Úprava vlhkých povrchov stien sanačnými omietkami

Úprava vlhkých povrchov stien sanačnými omietkami

Medzi najčastejšie poruchy starších, historických a pamiatkovo chránených budov patria poruchy vonkajších i vnútorných omietok. Neoddeliteľnú súčasť každého správneho a komplexného sanačného riešenia tvoria sanačné omietky. Ide o špeciálne omietky, ktoré spĺňajú všetky dôležité požiadavky použitia na vlhký a soľami …
Omietky a ich funkcie

Omietky a ich funkcie

Nápad omietnuť povrch svojho obydlia prepadol človeka pred dávnymi vekmi. Už v stredoveku sa vykonávali pomerne náročné úpravy povrchu, najmä z hľadiska farebnosti. Základnými požiadavkami na povrchovú úpravu však bola iba rovinnosť a vhodnosť na použitie dekoratívnych techník. …

Sklené výstužné mriežky v stavebníctve

Sklených vlákien, z ktorých sa vyrábajú sklené výstužné mriežky, je veľa druhov. Okrem sklených vlákien sa môžu vyrábať z organických alebo anorganických vlákien, ktorých základom môžu byť rôzne východiskové suroviny. Sklené vlákna používané nielen v …
Povrchové úpravy sanačných omietok

Povrchové úpravy sanačných omietok

Pojem „sanačná omietka“ vznikol v druhej polovici šesťdesiatych rokov. Najmä v SRN sa v tom čase začínalo so skúšaním možností vývoja omietok chrániacich murivo pred účinkami solí a vlhkosti.
Odpadávanie vonkajších omietok

Odpadávanie vonkajších omietok

Pri vonkajších omietkach vystupujú do popredia dva okruhy problémov: odpadávanie omietky a vznik trhlín v omietke. Odpadávanie omietky je častou poruchou stavieb. Tomuto javu môžeme predísť správnym technologickým postupom a výberom vhodného materiálu.