Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • Vaillant
  • CAPAROL

Fasádne omietky sa obyčajne skladajú z tzv. jadrovej (vyrovnávacej) omietky s hrúbkou priemerne 25 mm a tenkovrstvovej štukovej omietky, ktorá tvorí podklad pod fasádnu farbu. Okrem štukovej omietky sa často používajú aj dekoratívne štruktúrované omietky (minerálne, akrylátové, silikónové a silikátové) na najrôznejšej chemickej báze.

Povrchové úpravy fasád

Povrchové úpravy fasád

V súčasnosti je na trhu dostatočne široký sortiment fasádnych omietok a náterov určených na povrchovú úpravu fasád. Stavebník (investor) alebo projektant tak často stojí pred zložitým rozhodnutím – ktoré riešenie vybrať, ktoré je to najoptimálnejšie?
Omietky a ich funkcie

Omietky a ich funkcie

Nápad omietnuť povrch svojho obydlia prepadol človeka pred dávnymi vekmi. Už v stredoveku sa vykonávali pomerne náročné úpravy povrchu, najmä z hľadiska farebnosti. Základnými požiadavkami na povrchovú úpravu však bola iba rovinnosť a vhodnosť na použitie dekoratívnych techník. …