Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA

Baumit Fasáda roka 2017: Odborná porota vybrala nominácie

image 90364 25 v1

O nomináciách a víťazných fasádach v tohtoročnom 9. ročníku súťaže Baumit Fasáda roka 2017 rozhodla odborná porota na spoločnom zasadnutí 11.4.2017 v Bratislave. Spomedzi 193 prihlásených diel nominovala porota spolu 16 diel v 5 súťažných kategóriách.

Odborná porota známej súťaže zasadla v novom zložení. Predsedom poroty zostáva aj v tomto ročníku Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ktorá zastupuje akademickú obec (FaA STU). Je zároveň aj členkou medzinárodnej poroty v súťaži Baumit Life Challenge, ktorá je medzinárodnou – európskou fasádou roka.

Pozvanie do poroty prijal aj Ing. arch. Imrich Pleidel, prezident SKA (Slovenská komora architektov). Ďalšími členmi odbornej poroty sú: Ing. arch. Sebastián Nagy (sebastina nagy architects, s.r.o.), Ing. arch. Matej Grébert (Compass, s.r.o.), Ing. arch. Juraj Hantabal (ateliér hantabal architekti, s.r.o.), Ing. arch. Alexander Schleicher (SPDe, s.r.o.). Porota ocenila rôznorodosť prihlásených diel, pričom najsilnejšie zastúpenou kategóriou bol Rodinný dom. Mená víťazov sa dozvieme už onedlho na slávnostnom galavečeri, ktorý bude v netradičných priestoroch kina Cinemax v Bory Mall dňa 21.6.2017.

Tak ako v minulom ročníku súťaže sa do hlasovania zapojí aj laická verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať od 2. mája do 31. mája prostredníctvom facebookovej aplikácie.

Viac informácii ako aj výsledky verejného hlasovania prinesieme na webovej stránke súťaže www.fasadaroka.sk a v médiách mediálnych partnerov súťaže.

© Baumit, spol. s r. o.