Petržalská radiála - zastávka Veľký Draždiak

Obr.4 Zastavka Velkk Drazdiak