Bytový dom Hausberg na Palisádach.

Vybrané projekty Ilja Skoček

Zdroj: vizualizácia