asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Zálohového predpisu sa nemusíte báť

12.06.2014
Stanovenie zálohových platieb sa líši od prípadu k prípadu, porovnávať by sa mali reálne výdavky.

Na zateplení bytových domov môžete výrazne ušetriť

11.06.2014
Každý rok pribúda na Slovensku mnoho zrekonštruovaných bytových domov. Vyzerajú ako nové a býva sa v nich bezpečnejšie a príjemnejšie. Po zateplení bytového domu obyčajne výrazne klesnú náklady na kúrenie a zníži sa počet porúch, ktoré sú v starých bytových domoch pomerne časté. Starať sa o ...

Nové číslo časopisu Správa budov 2/2014

05.06.2014
Jednou z hlavných podmienok úspešne zvládnutej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov je správna komunikácia. Preto sme za vás zisťovali, ako sa na takúto schôdzu správne pripraviť a doviesť ju do úspešného konca. Rovnako nás zaujímali povinnosti súvisiace s aktuálnou témou ročného ...

Veľký prehľad tepelnoizolačných systémov ETICS

03.06.2014
Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov odsúhlasia na schôdzi zateplenie bytového domu, čaká ich ďalší krok. Výber vhodného tepelnoizolačného systému. Pritom okrem hrúbky a typu tepelnej izolácie je dôležité, aby jednotlivé komponenty boli kompatibilné.

Manuál užívania budov

30.05.2014
Aby bola životnosť budovy čo najdlhšia a jej prevádzka efektívna, je potrebné zariadenia budovy správne používať a včas odhaliť a odstrániť všetky chyby a nedostatky. Významnou pomôckou riadenia údržby je manuál užívania budov.

Postup: zatepľujeme sivým polystyrénom

27.05.2014
Pred začatím tepelnoizolačných prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych prvkov. Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy osadiť pred budúcu rovinu fasády tak, aby vznikol dostatočný priestor na manipuláciu s tepelnou izoláciou. Plochu fasády ...

Správa bytového domu – otázky z praxe 3.

27.05.2014
Viacerí čitatelia portálu ASB.sk napísali do diskusií k článkom o správe bytových domov svoje otázky. Oslovili sme teda Ing. Otíliu Leskovskú, prvú viceprezidentku Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Kto zodpovedá za bezpečnosť pri opravách a údržbe budov?

20.05.2014
Aj v prípade zabezpečenia prác dodávateľským spôsobom sú správca domu či spoločenstvo povinní plniť požiadavky predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Správa bytového domu – otázky z praxe 2.

14.05.2014
Viacerí čitatelia portálu ASB.sk napísali do diskusií k článkom o správe bytových domov svoje otázky. Oslovili sme teda Ing. Otíliu Leskovskú, prvú viceprezidentku Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Správa bytového domu – otázky z praxe

06.05.2014
Viacerí čitatelia odborného portálu ASB.sk napísali do diskusií k článkom o správe bytových domov svoje otázky. Oslovili sme teda Ing. Otíliu Leskovskú, prvú viceprezidentku Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Kde vziať peniaze na obnovu bytových domov

28.04.2014
Investície majú vlastníkom bytov prinášať úspory, zlepšenie pohody a kvality bývania, ako aj zvýšenie trhovej hodnoty bytového domu vrátane bytov. Otázka celkovej obnovy a modernizácie bytového fondu, k čomu patrí aj odstraňovanie systémových porúch, ktoré sa vyskytujú na ...

Čo je potrebné urobiť pred schválením nadstavby bytového domu?

24.04.2014
Pred realizáciou nadstavby alebo vstavby by sa mali dotknutí vlastníci oboznámiť nielen so zámerom investora a s architektonickým návrhom, ale aj s právnou úpravou vzájomných vzťahov.

Finacovanie obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB

09.04.2014
Zo ŠFRB môžete žiadať peniaze na modernizáciu alebo rekonštruk­ciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstrá­nenie systémovej poruchy bytového domu alebo jeho zateplenie.

Ako správne pripraviť schôdzu vlastníkov bytov

03.04.2014
Aj vy máte pocit, že sa na schôdzu vlastníkov bytov niektorí prídu len pohádať? Chyba však nemusí byť len v nich. Ak sa totiž nepodniknú správne kroky, aby schôdza bola efektívna, zaručene nastanú problémy.

Po zateplení musíme vyregulovať vykurovaciu sústavu

27.03.2014
Iba nedávno bola do národnej legislatívy uvedená povinnosť vlastníkov bytov realizovať takzvané vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení bytového domu. Pokiaľ ste zateplili svoj bytový dom alebo sa chystáte zatepľovať a neviete, čo vám prípadné prestavenie vykurovacej sústavy ...

Správa budov v novom šate

27.03.2014
So správou budov súvisí množstvo otázok. Na niektoré z nich sme sa pokúsili odpovedať v novom čísle vynoveného časopisu Správa budov. Odpovede získate napríklad aj na otázky:– Ako správne pripraviť schôdzu vlastníkov bytov?– Prečo vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení bytového domu?– Kde ...

FM Camp 2014 – konferencia Facility Managementu

26.03.2014
V dňoch 10. a 11. 4. 2014 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o., eFocus.sk a TERMOKLIMA s.r.o. dvojdňovú odbornú konferenciu. Celá udalosť sa bude niesť v duchu hlavnej témy, ktorou sú praktické skúsenosti a trendy vo Facility Managemente na Slovensku. Návštevníci konferencie sa dozvedia nielen ...

Voľba predsedu a členov rady SVB

12.03.2014
Po uplynutí trojročného funkčného obdobia sa v spoločenstvách pristupuje k novej voľbe predsedu a členov rady. Ako správne postupovať pri tomto úkone je jednou z častých otázok.

Vsakovacie systémy dažďových vôd

26.02.2014
V 60. rokoch minulého storočia sa podarilo odborným odhadom vyčísliť, že súhrnné množstvo vody na zemi vrátane vodných pár v atmosfére a podzemných vôd bolo na úrovni 1 304 065 000 km3. Voda na Zemi existuje, pretože atmosféra bráni kvapaline, aby unikla do kozmického priestoru, ...

Vyregulovanie vykurovacej sústavy

19.02.2014
Hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy sa má zabezpečiť, aby bez ohľadu na prevádzkový stav boli všetky vykurované miesta, a teda všetci spotrebitelia tepla zásobovaní primeraným množstvom vykurovacej vody. Tým sa dosiahne požadovaná tepelná pohoda v bytoch. V súlade ...

Ďalšie z JAGA GROUP