asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Zateplenie stropu pivníc

15.04.2015
V tomto príspevku nájdete rady ohľadom využívania spoločných priestorov v bytovom dome, čo robiť v situácii, keď sa pri zateplení bytového domu zabudne na pivničné priestory.

Aké máme možnosti pri obnove zateplenej fasády?

14.04.2015
Mnohé z už dávnejšie zateplených objektov stoja dnes pred otázkou opätovnej obnovy fasády, pričom dôvody na obnovu sú rôzne a rôzne sú aj možné prístupy k takejto obnove.

Je postupná obnova bytového domu naozaj lacnejšia?

09.04.2015
Príkladov významnej obnovy bytových domov je mnoho. Úspory nákladov na teplo na vykurovanie dokazujú význam komplexnosti tepelnotechnických opatrení, ale aj možnosť súčasného pokrytia nákladov na modernizáciu, ak sa práce vykonajú v jednom balíku.

Výstavba nových kotolní bude pod väčšou kontrolou

01.04.2015
Novelizovaný zákon o teple platí na Slovensku už takmer rok. Miestne samosprávy si však niektoré nové ustanovenia doteraz vysvetľovali rôzne. Ministerstvo hospodárstva SR na podnet Združenia miest a obcí Slovenska preto vydalo usmernenie, ktoré presnejšie vysvetľuje, ako postupovať ...

Strecha: Zatepliť alebo len položiť novú hydroizoláciu?

25.03.2015
Úniky tepla cez strechu bytových domov zvyčajne predstavujú 6 až 15 % z celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie. Kedy sa ju oplatí zatepliť?

Odpojenie vykurovacích telies v spoločných priestoroch bytového domu

11.03.2015
Ako sa stanovuje výška poplatkov do fondu opráv alebo náklady za teplo na vykurovanie? Ako konať v prípade, ak sa rozhodnete pre podlahové kúrenie v bytovom dome? Na tieto a ďalšie otázky odpovedala Ing. Otília Leskovská.

Spojenie bytov v rámci bytového domu

25.02.2015
Načo by ste mali pamätať, ak sa rozhodnete spojiť dva byty na jednom podlaží bytového domu.

Vypratanie spoločných priestorov v bytovom dome

24.02.2015
Ako postupovať v prípade, keď vlastníci v bytovom dome ignorujú odhlasované vypratanie spoločných priestorov?

Hľadáte lacnejšiu alternatívu ako centrálny zdroj tepla

17.02.2015
Voľba alternatívneho zdroja tepla môže priniesť významnú úsporu prevádzkových nákladov predovšetkým v oblastiach s vysokou cenou tepla zo systému CZT.

Palivo je rozhodujúcim faktorom pri rekonštrukcii zdroja tepla

10.02.2015
Pri obnove zdroja tepla v bytovom dome si treba uvedomiť niekoľko zásadných faktorov. Patrí medzi ne dostupnosť druhu paliva zvoleného pre vybraný druh zdroja tepla, jeho ekonomika a hospodárnosť, dispozičné možnosti budovy či účel jej využitia. V súčasnosti a aj posledných ...

Chyby prenajímateľov v súvislosti so správou

29.01.2015
Prenajímateľ by sa mal v prvom rade snažiť vyhovieť požiadavkám a potrebám nájomcu. Len tak si môže zabezpečiť dlhodobý prenájom priestorov.

Zníženie spotreby elektriny kogeneračnou jednotkou

26.01.2015
V športovo-rekreačnom centre v Myjave hľadali spôsob, ako čo najlepšie využiť energiu a zároveň ušetriť finančné prostriedky. Nakoniec sa rozhodli pre inštaláciu kogeneračnej jednotky.

Problém „studeného“ prízemia - komplexné zateplenie bytového domu

09.01.2015
Nestačí zatepliť len obvodové steny bytového domu či strechu. Dôležité je bytový dom vnímať komplexne a zatepliť aj ostatné konštrukcie, cez ktoré môže unikať teplo – napríklad pivnice, garáže či vestibul.

Zmeniť dodávateľa plynu či elektriny?

29.12.2014
Má zmena dodávateľa plynu a elektriny zmysel aj pre správcov budov, respektíve spoločenstvá vlastníkov? Na túto a ďalšie súvisiace otázky odpovedal Roman Lipnička, obchodný riaditeľ spoločnosti Elgas.

Kontrola stavebných prác na bytovom dome

08.12.2014
Neexistuje snáď vhodnejší moment na komunikáciu ako práve prebiehajúca realizácia stavebných a montážnych prác. Ak totiž svoje požiadavky nekomunikujete správne a v správnom čase, výsledok nesplní vaše očakávania.Zvyknem sa radiť so skúsenejšími odo mňa. Predovšetkým keď stojím ...

Vyberáme vchodové dvere do bytového domu

02.12.2014
Vchodové dvere musia spĺňať nielen estetické kvality, ale aj vysoké funkčné nároky. Mali by byť dostatočne pevné, teda dobre zabezpečené proti krádeži, odolné proti poveternostným vplyvom, zvukotesné a tvarovo stále.

Vymáhanie dlhu pri bezpodielovom spoluvlastníctve

25.11.2014
Povinnosť platiť za byt zálohové platby a platby súvisiace s užívaním bytu majú obidvaja manželia, až kým neprebehne majetkové vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva. Medzi rozvedeným párom sa počas rozvodu a ani po ňom zatiaľ neuskutočnilo majetkovoprávne vyrovnanie ...

Poradňa: ako zabezpečíme vyregulovanie rozvodov teplej vody

20.11.2014
Povinnosť hydraulicky vyregulovať rozvody teplej vody majú všetci vlastníci, respektíve správca nevýrobnej budovy s úžitkovou plochou nad 1 000 m2. Ide o jednoduchý zásah do existujúcich rozvodov, treba však k nemu pristupovať zodpovedne, aby priniesol čo najvyššie finančné ...

Pozvánka na VIII. medzinárodnú konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2014

10.11.2014
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na VIII. medzinárodnú konferenciu KOBD 2014. Uskutoční sa v dňoch 19.-21.11.2014 v Grand hoteli Permon.

Ulatňujeme reklamáciu pri poruchách stavby

04.11.2014
Základné pravidlá je potrebné dohodnúť v zmluve o dielo ešte pred začatím samotnej realizácie daných stavebných prác. Zhotovovateľ pristupuje k realizácii samotného diela, teda v našom prípade k obnove bytového fondu, na základe uzatvorenej zmluvy o dielo ...

Ďalšie z JAGA GROUP