asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

FM Camp 2016 – konferencia Facility a Property Managementu

31.03.2016
28. a 29. apríla 2016 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. ďalší, už 4. ročník odborného kempu FM Camp 2016. Hlavnou témou konferencie budú prípadové štúdie a trendy v oblasti Facility, Property a Energy Managementu na Slovensku.

Nové číslo časopisu Správa budov 1/2016

29.03.2016
Ak ste nestihli izolovať rozvody tepla a teplej vody do konca roka 2015, môže vám SOI udeliť pokutu do výšky 1 000 eur. Prvé kontroly plánuje SOI vykonávať od 1. apríla 2016. 

Riasy na obnovovaných budovách – príčiny a riešenia

23.03.2016
Technický stav ETICS je veľmi citlivo vnímaný približne 3 až 5 rokov po ukončení realizácie. V tomto čase sú po prvýkrát na povrchu zateplenia zaznamenávané nedostatky v podobe biologického filmu – zelené a čierne škvrny.

Sprísňovanie požiadaviek pri obnove budov

16.03.2016
Obnova budov súvisí so zmenou ich funkčných vlastností spĺňajúcich základné požiadavky na stavby a s predĺžením životnosti jednotlivých stavebných konštrukcií, technického zariadenia a budovy ako celku.

Životnosť tepelnoizolačného kontaktného systému

15.03.2016
Mechanická odolnosť a predpokladaná životnosť ETICS, viditeľné kotvy na obvodovom plášti po zateplení. Na vaše otázky súvisiace so zatepľovaním bytových domov odpovedal Mgr. Jozef Vargovčík, objektový manažér zo spoločnosti Baumit, spol. s r. o.

Meranie spotreby ako významný faktor úspor: Rádiové merače

04.03.2016
Výber vhodného systému merania má významný vplyv na úsporu energie a zároveň aj na úsporu finančných nákladov. V súčasnosti sú na trhu dostupné už aj systémy, ktoré využívajú na prenos dát najmodernejšiu rádiovú technológiu.

Zmeny v zatepľovaní bytových domov

25.02.2016
Zatepľovanie bytových domov prešlo počas viac ako 20 rokov významným vývojom. Obnova bytových a rodinných domov je na Slovensku aj napriek tomu aktuálnou témou. Dnešné projekty obnovy budov sa však od prvých pokusov zatepľovania výrazne líšia. Upravili sa technologické postupy, zmenili sa ...

Senzorové svietidlá do spoločných priestorov

18.02.2016
Senzorové svietidlá sú vybavené senzorovou technológiou, ktorá zapína a vypína svietidlo automaticky pri zachytení pohybu. Tieto svietidlá možno nastaviť tak, aby sa zapínali len pri želanom zotmení a vypli po určitom stanovenom čase. K úspore elektrickej energie dopomáha aj používanie len ...

Príprava a dodávka teplej vody mimo stanoveného času

11.02.2016
Je dodávka teplej vody mimo čas stanovený vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa efektívna? Experiment sa uskutočnil na štyroch bytových domoch pod správou SBD Banská Bystrica, ktoré sú realizované ...

Akreditované štúdium Správa a údržba budov – Facility management

04.02.2016
Po šiestich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2015/2016 v letnom semestri akreditované štúdium Správa a údržba budov – Facility management.

Ako správne prevádzkovať plynové spotrebiče v bytových domoch?

04.02.2016
V médiách sa čoraz viac objavujú informácie o požiaroch a výbuchoch budov, kde hlavnou príčinou bol práve unikajúci plyn. Preto je potrebné zamyslieť sa, aké sú príčiny týchto nehôd a ako sa týmto nehodám vyhnúť.

Ako spolupracovať pri správe bytového domu

29.01.2016
Správa bytového domu je tímová hra. O čokoľvek sa v tejto oblasti snažíme, potrebujeme pritom aj iných ľudí. Ich čas, energiu, schopnosti a ochotu. Ako si túto ochotu „kúpiť“? 

Zelená domácnostiam v bytových domoch

05.01.2016
O podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach budú môcť v rámci projektu Zelená domácnostiam požiadať aj bytové domy.

Skúsenosti s prípravou a výmenou rozvodov v bytovom dome

16.12.2015
Správne naplánovaná celková obnova stúpacích rozvodov je vždy lacnejšia ako lokálne lepenie porúch, ktoré vznikajú na jednotlivých stúpačkách.

Nové trendy v obnove vstupných portálov bytových domov

03.12.2015
Revitalizácia bytových domov so sebou priniesla veľa nápadov a možno aj otázok, ako si zvýšiť komfort bývania. Domové listové schránky alebo poštové schránky, ako ich častejšie nazývame, sú práve jednou z tých častí domu, ktoré už potrebujú výmenu.

Časopis Správa budov 4/2015 v predaji

23.11.2015
Nový rok 2016 sa ponesie v duchu viacerých zmien. Činnosti správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov sa priamo dotkne nový zákon o správcoch bytových domov, o ktorom sme informovali v septembrovom čísle.

Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie

19.11.2015
Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie merajú len niektoré z faktorov charakterizujúcich spôsob vykurovania a spotreby tepla. Mnoho dôležitých faktorov je nemeraných alebo nemerateľných. Korektný spôsob rozpočítania musí zohľadniť nielen namerané hodnoty, ale aj ...

Roly a úlohy pri správe domu

12.11.2015
V mnohých situáciách si kladieme otázky typu: „Aká hra sa tu vlastne hrá?“ alebo „Čo sa odo mňa očakáva?“. Po nevydarených jednaniach, na ktorých nám veľmi záležalo, si niekedy nie sme istí, či sme zo svojej pozície urobili pre pozitívny výsledok dosť. Keď premýšľame o tom, čo urobiť, aby sme ...

Odstraňovanie plesní a rias zo zateplenej fasády

06.11.2015
Napadnutie stien plesňami a riasami patrí medzi typické a, nanešťastie, aj najviac viditeľné problémy súčasnosti. Tento fenomén sa objavuje nielen na stenách historických budov, ale aj na nedávno postavených novostavbách alebo zateplených starších panelových bytových domoch.

Nové trendy pri obnove vstupných portálov bytových domov

06.11.2015
Revitalizácia bytových domov so sebou priniesla veľa nápadov a možno aj otázok, ako si zvýšiť komfort bývania. Domové listové schránky alebo poštové schránky, ako ich častejšie nazývame, sú práve jednou z tých častí domu, ktoré už potrebujú výmenu.

Ďalšie z JAGA GROUP