asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Nový zákon o správcoch bytových domov

02.10.2015
Správcovia bytových domov si budú musieť po uvedení do účinnosti nového zákona o správcoch bytových domov zabezpečiť osobu, ktorá nadobudne odbornú spôsobilosť v súlade s platnými predpismi, zriadiť kanceláriu a uzatvoriť poistenie. Zmenia sa aj podmienky na výkon predsedu ...

Septembrové číslo časopisu Správa budov

23.09.2015
Od 1. januára 2016 si budú pravdepodobne musieť správcovia bytových domov zabezpečiť osobu, ktorá nadobudne odbornú spôsobilosť v súlade s novým zákonom o správcoch bytových domov. Zároveň si bude musieť zriadiť kanceláriu, uzavrieť poistenie a zapísať sa do zoznamu správcov.

Správa domov: Čo má obsahovať splnomocnenie?

03.09.2015
Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 205/2014 Z. z. priniesla viacero spresnení a podrobností súvisiacich s obsahom splnomocnenia, ktorým môže oprávnený vlastník bytu alebo nebytového priestoru splnomocniť zastupovaním inú osobu.

Písomné hlasovanie v bytovom dome

25.08.2015
Od 1. októbra 2014 po nadobudnutí účinnosti novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 205/2014 Z. z. už nehovoríme o hlasovacom lístku, ale o hlasovacej listine.

Bytový dom so sviežim farebným akcentom

11.08.2015
Bytový dom Pribina v Malackách ponúka pozitívny príklad, ako by developeri mali pristupovať k výstavbe: tak, akoby tam sami bývali.

Spôsob rozpočítavania nákladov za teplo

07.08.2015
Spôsob, akým sa budú v bytovom dome rozpočítavať náklady na teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody, si v súlade s platnými právnymi predpismi schvaľujú vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Otázky, ktoré vás trápia v súvislosti so zatepľovaním

20.07.2015
V blízkosti nášho bytového domu prebieha nová výstavba, čím dochádza k zvýšenej tvorbe prachu. Chystáme sa zatepľovať, ale obávame sa zaprášenia novej fasády. Na ktorých farebných odtieňoch by bolo znečistenie menej viditeľné?

Prečo sa oplatí pripraviť projekt obnovy už tento rok

07.07.2015
Dôvodom je nielen významnejšia a rozsiahlejšia štátna a európska podpora, ale aj prísnejšie pravidlá na tepelnotechnické požiadavky obnovených budov, ktoré budú platiť od roku 2016. Ak chcete nulový úrok zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na vypracovanie žiadosti s projektom zostáva už len päť ...

Komplexnou obnovou bytového domu znížili celkovú spotrebu na menej ako tretinu

02.07.2015
Hoci odborníci stále zdôrazňujú, že treba obnovu starších domov robiť komplexne, v praxi býva postup iný. Máme pre vás realizáciu, pri ktorej si dali vlastníci poradiť a ich bytový dom postavený v roku 1967 sa dostal po obnove na hranicu energetickej triedy A, čiže bude ročne ...

Čo zohľadniť pri výmene starých okien za nové?

18.06.2015
Pri obnove bytových domov ide zateplenie obvodového plášťa domu ruka v ruke s výmenou starých okien za nové s tepelnoizolačnou výplňou. Potrebu tepla na vykurovanie zároveň ovplyvňujú aj opatrenia ako zasklenie lodžie či jej včlenenie do interiéru bytu.

Správa bytového domu – problémy s neplatičmi

15.06.2015
Ako riešiť časté problémy s neplatičmi alebo ako postupovať pri písomnom hlasovaní o schválení úveru - to sú hlavné témy otázok našich čitateľov, na ktoré odpovedala Ing. Otília Leskovská.

Správa bytového domu – otázky z praxe 4.

10.06.2015
Máte otázky o správe bytových domov? Pomôže vám odborníčka na problematiku a 1. viceprezidentka zsvb na Slovensku.

Správa budov 2/2015 - ako získať nulový úrok na obnovu bytového domu

05.06.2015
Prečo sa oplatí pripraviť projekt obnovy už tento rok? Jedným z dôvodov je zvýšená štátna a európska finančná podpora. Navyše, ak stihnete podať projekt do konca tohto roka, môžete pri vhodnej kombinácii účelov dosiahnuť nulový úrok. Podrobnosti o podmienkach získania úveru a zo ŠFRB sme pre ...

Ako si zazmluvniť partnerov pri správe bytového domu?

27.05.2015
Tentokrát by som sa rád venoval otázkam zmluvných vzťahov pri správe bytového domu. Hneď na úvod by som chcel pripomenúť pravidlo z čias starého Ríma „clara ­pacta, boni amici“ – jasné zmluvy robia priateľov.

Problémy v bytových domoch po významnej obnove

19.05.2015
Problémy správy pretrvávajú aj po významnej obnove bytového domu. O ktoré ide?

Hygienické preplachovanie Geberit s novou riadiacou jednotkou a senzorovou technológiou

30.04.2015
Pokiaľ voda v potrubných rozvodoch stagnuje, môže to viesť k jej mikrobiologickej kontaminácii a rozmnoženiu baktérií rodu Legionella. Hygienické preplachovanie Geberit je spoľahlivou zárukou hygienickej výmeny vody v rúrach. Jeho široká škála možných nastavení, kompaktná konštrukcia a ...

Regulovaný vstup do bytového domu

29.04.2015
O tom, kto do bytového domu vstúpi, by mali rozhodovať predovšetkým vlastníci bytov a nebytových priestorov. Vstup by mal byť regulovaný podľa možnosti čo najefektívnejšou komunikačnou technikou. Do tejto skupiny možno zaradiť aj audio- a videovrátnikov.

Dajú sa riešiť problémy bytového domu bez konfliktov?

23.04.2015
Základom bezkonfliktného spolunažívania v bytovom dome sú dobré vzťahy, ktoré pramenia predovšetkým z ohľaduplnosti a správne zvoleného spôsobu komunikácie. Skúste pochopiť aj druhú stranu a uvidíte, že dospejete k vzájomnému uspokojeniu vašich potrieb.

Úverové možnosti na obnovu bytového fondu

15.04.2015
V súčasnosti majú vlastníci bytov a nebytových priestorov pomerne široké možnosti výberu úverových produktov, pričom si môžu nastaviť individuálne podmienky, aby vyhovovali ich možnostiam a schopnostiam úver splácať.

Zateplenie stropu pivníc

15.04.2015
V tomto príspevku nájdete rady ohľadom využívania spoločných priestorov v bytovom dome, čo robiť v situácii, keď sa pri zateplení bytového domu zabudne na pivničné priestory.

Ďalšie z JAGA GROUP