asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Sprísňovanie požiadaviek pri obnove budov

16.03.2016
Obnova budov súvisí so zmenou ich funkčných vlastností spĺňajúcich základné požiadavky na stavby a s predĺžením životnosti jednotlivých stavebných konštrukcií, technického zariadenia a budovy ako celku.

Meranie spotreby ako významný faktor úspor: Rádiové merače

04.03.2016
Výber vhodného systému merania má významný vplyv na úsporu energie a zároveň aj na úsporu finančných nákladov. V súčasnosti sú na trhu dostupné už aj systémy, ktoré využívajú na prenos dát najmodernejšiu rádiovú technológiu.

Zmeny v zatepľovaní bytových domov

25.02.2016
Zatepľovanie bytových domov prešlo počas viac ako 20 rokov významným vývojom. Obnova bytových a rodinných domov je na Slovensku aj napriek tomu aktuálnou témou. Dnešné projekty obnovy budov sa však od prvých pokusov zatepľovania výrazne líšia. Upravili sa technologické postupy, zmenili sa ...

Senzorové svietidlá do spoločných priestorov

18.02.2016
Senzorové svietidlá sú vybavené senzorovou technológiou, ktorá zapína a vypína svietidlo automaticky pri zachytení pohybu. Tieto svietidlá možno nastaviť tak, aby sa zapínali len pri želanom zotmení a vypli po určitom stanovenom čase. K úspore elektrickej energie dopomáha aj používanie len ...

Príprava a dodávka teplej vody mimo stanoveného času

11.02.2016
Je dodávka teplej vody mimo čas stanovený vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa efektívna? Experiment sa uskutočnil na štyroch bytových domoch pod správou SBD Banská Bystrica, ktoré sú realizované ...

Akreditované štúdium Správa a údržba budov – Facility management

04.02.2016
Po šiestich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2015/2016 v letnom semestri akreditované štúdium Správa a údržba budov – Facility management.

Ako správne prevádzkovať plynové spotrebiče v bytových domoch?

04.02.2016
V médiách sa čoraz viac objavujú informácie o požiaroch a výbuchoch budov, kde hlavnou príčinou bol práve unikajúci plyn. Preto je potrebné zamyslieť sa, aké sú príčiny týchto nehôd a ako sa týmto nehodám vyhnúť.

Ako spolupracovať pri správe bytového domu

29.01.2016
Správa bytového domu je tímová hra. O čokoľvek sa v tejto oblasti snažíme, potrebujeme pritom aj iných ľudí. Ich čas, energiu, schopnosti a ochotu. Ako si túto ochotu „kúpiť“? 

Zelená domácnostiam v bytových domoch

05.01.2016
O podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach budú môcť v rámci projektu Zelená domácnostiam požiadať aj bytové domy.

Skúsenosti s prípravou a výmenou rozvodov v bytovom dome

16.12.2015
Správne naplánovaná celková obnova stúpacích rozvodov je vždy lacnejšia ako lokálne lepenie porúch, ktoré vznikajú na jednotlivých stúpačkách.

Nové trendy v obnove vstupných portálov bytových domov

03.12.2015
Revitalizácia bytových domov so sebou priniesla veľa nápadov a možno aj otázok, ako si zvýšiť komfort bývania. Domové listové schránky alebo poštové schránky, ako ich častejšie nazývame, sú práve jednou z tých častí domu, ktoré už potrebujú výmenu.

Časopis Správa budov 4/2015 v predaji

23.11.2015
Nový rok 2016 sa ponesie v duchu viacerých zmien. Činnosti správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov sa priamo dotkne nový zákon o správcoch bytových domov, o ktorom sme informovali v septembrovom čísle.

Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie

19.11.2015
Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie merajú len niektoré z faktorov charakterizujúcich spôsob vykurovania a spotreby tepla. Mnoho dôležitých faktorov je nemeraných alebo nemerateľných. Korektný spôsob rozpočítania musí zohľadniť nielen namerané hodnoty, ale aj ...

Roly a úlohy pri správe domu

12.11.2015
V mnohých situáciách si kladieme otázky typu: „Aká hra sa tu vlastne hrá?“ alebo „Čo sa odo mňa očakáva?“. Po nevydarených jednaniach, na ktorých nám veľmi záležalo, si niekedy nie sme istí, či sme zo svojej pozície urobili pre pozitívny výsledok dosť. Keď premýšľame o tom, čo urobiť, aby sme ...

Odstraňovanie plesní a rias zo zateplenej fasády

06.11.2015
Napadnutie stien plesňami a riasami patrí medzi typické a, nanešťastie, aj najviac viditeľné problémy súčasnosti. Tento fenomén sa objavuje nielen na stenách historických budov, ale aj na nedávno postavených novostavbách alebo zateplených starších panelových bytových domoch.

Komplexná obnova bytových domov 2015

06.11.2015
Združenie pre podporu obnovy bytových domov spolu so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na IX. medzinárodnú konfenrenciu KOBD 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. až 27. 11. 2015 v Grand hoteli Permon.

Nové trendy pri obnove vstupných portálov bytových domov

06.11.2015
Revitalizácia bytových domov so sebou priniesla veľa nápadov a možno aj otázok, ako si zvýšiť komfort bývania. Domové listové schránky alebo poštové schránky, ako ich častejšie nazývame, sú práve jednou z tých častí domu, ktoré už potrebujú výmenu.

Obnova historických fasád s rešpektom

21.10.2015
Obnova bytových domov by mala ísť ruka v ruke s pôvodným vzhľadom bytového domu, obzvlášť ak ide o bytový dom s historickými prvkami na fasáde. Mala, ale, žiaľ, nie vždy to tak je. História a jedinečnosť bytových domov z polovice minulého storočia sú neopakovateľné ...

4. Odborné sympózium ZSVB na Slovensku

15.10.2015
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku usporadúva v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov 4. ročník Odborného sympózia ZSVB na Slovensku. Sympózium sa bude konať 21. Októbra 2015 v Hoteli TURIEC v Martine.

Príčiny reklamácie ETICS

12.10.2015
Aké sú z vášho pohľadu najčastejšie príčiny reklamácií alebo komplikácií pri realizácii ETICS? Na túto a ďalšie vaše otázky súvisiace so zatepľovaním bytových domov odpovedal Ing. Marek Bilančík, PhD., objektový manažér zo spoločnosti Baumit, spol. s r. o.

Ďalšie z JAGA GROUP