asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Obnova zdravotnotechnických inštalácií bytových domov progresívnymi materiálmi

12.08.2016
Obnova bytových domov v oblasti zdravotnotechnických inštalácií zahŕňa obnovu vodovodu, kanalizácie a plynovodu, ktorou sa sleduje, aby nové systémy a zariadenia vyhovovali normám platným v súčasnosti. Nové potrubné materiály by mali zabezpečiť životnosť systémov najmenej na ...

Správa bytových domov – otázky čitateľov

03.08.2016
Na vaše otázky, týkajúce sa hlasovania vlastníkov bytov, voľby predsedu SVB, ako postupovať po úmrtí vlastníka bytu a mnohé ďalšie, odpovedala Otília Leskovská, odborníčka na túto problematiku a 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Obnova plochých striech bytových domov

27.07.2016
Aké sú možnosti obnovy striech bytových domov? Aké materiály sú na obnovu plochých striech vhodné? Ku každej plochej streche bytového domu je nevyhnutné pristupovať individuálne a odborne posúdiť jej stav a možnosti jeho riešenia.

Dotácie na odstránenie systémových porúch

01.07.2016
Na odstránenie porúch bytového domu možno využiť aj štátnu dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako postupovať pri žiadosti o túto dotáciu a aké sú aktuálne podmienky na jej poskytnutie?

Inovatívne materiály a technológie na obnovu obvodového plášťa

23.06.2016
V prípade tepelnoizolačného kontaktného systému má význam každá jedna použitá vrstva, pričom platí, že jednotlivé vrstvy by mali byť navzájom kompatibilné a tvoriť jeden ucelený certifikovaný systém. V súčasnosti používané materiály sa od tých používaných pred viac ako 20 rokmi ...

Dni Facility managementu 2016

22.06.2016
V dňoch 24. a 25.mája sa uskutočnil už 5.ročník konferencie Dni facility managementu organizovanej Slovenskou asociáciou facility managementu. Jubilejný ročník priniesol zmenu miesta i nový prístup k organizácii a príprave konferencie prostredníctvom profesionálnej spoločnosti Inform Slovakia.

Desať tipov, ako na výmenu okien

16.06.2016
Chybám pri výmene okien sa dá predísť. Pred začiatkom stavebných prác sa však treba oboznámiť so všetkými dôležitými zásadami.

Prevencia tvorby vodného kameňa

14.06.2016
Najčastejšie využívanou metódou na ochranu potrubia či vykurovacích špirál kotlov a iných zariadení je chemické zmäkčovanie vody. Existuje však aj tzv. zelená technológia na báze aktívnej zinkovej anódy. Ako to funguje? Voda nás sprevádza počas celého života a spravidla jej nevenujeme ...

Zateplenie obvodového plášťa

10.06.2016
Pred realizáciou ETICS je plochu obvodového plášťa nevyhnutné skontrolovať, zistiť skutkový stav, odstrániť oduté časti, vyrovnať, podľa možnosti odstrániť staré fasádne akrylátové nátery a nástreky.

Práva a povinnosti vlastníkov bytov a spoločenstiev pri správe bytového domu

07.06.2016
Nechceme len stroho vymenovať práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome voči sebe navzájom a voči spoločenstvu, ktoré je v dome založené, či práva a povinnosti spoločenstva voči vlastníkom. Naopak, chceme vás oboznámiť ...

Financovanie obnovy bytového domu

02.06.2016
Obnova bytového domu, realizovaná raz za niekoľko desiatok rokov, predstavuje väčšinou najväčšiu spoločnú investíciu vlastníkov bytov počas životnosti budovy. Preto nie je prekvapením, že jej výške venujú majitelia bytov veľkú pozornosť.

Dosah novely zákona č. 182/1993 Z. z. na rozhodovanie vlastníkov

26.05.2016
Výsledkom novelizácie zákonov mala byť okrem iného aj úprava a aktualizácia nejednoznačných ustanovení a zjednodušenie postupov v nich určených. O zjednodušení sa, žiaľ, celkom hovoriť nedá.

Ťažkosti komunikácie s bytovým domom ako celkom

17.05.2016
To, ako dlho budú hromadné práce v bytovom dome trvať a na koľko percent sa podarí plán prác naplniť, závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je správne odkomunikovanie ich nevyhnutnosti a možných termínov realizácie. Tu však treba podotknúť, že iniciatívu by mali do rúk prevziať vlastníci ...

Inovatívny facility management

16.05.2016
Konferencia Dni facility managementu je tradičnou aktivitou SAFM. V súčasnosti vstupuje už do jubilejného piateho ročníka.  SAFM sa v rámci konferencií od začiatku usiluje o sprostredkovanie najnovších poznatkov a vedomostí v oblasti facility managementu zo Slovenska, susedných ...

Rozhovor s Vierou Somorovou o štúdiu facility managmentu

04.05.2016
Nato, aby mohli vo firme procesy fungovať správne a efektívne, je nevyhnutné zaviesť opatrenia, ktoré by to umožňovali. Za jeden z významných systémových krokov možno v tejto súvislosti považovať zavedenie a uplatňovanie facility managementu. O profesii facility manažéra sme sa nemohli zhovárať ...

Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016

25.04.2016
Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016. Od 1. 1. 2016 vstúpili do platnosti novely právnych predpisov upravujúce podmienky poskytovania finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vo všeobecnosti ich možno hodnotiť pozitívne.

Rozvody sa mali tepelne izolovať do 31. decembra 2015

19.04.2016
Novela zákona o energetickej efektívnosti uložila vlastníkom bytov a správcom rozvody tepla a teplej vody nielen vyregulovať, ale aj efektívne izolovať. Opatrenia sa mali vykonať do konca roka 2015. Čo ak to vlastníci budov nestihli?

Poplatok za rozvoj sa bude platiť aj pri obnove budov

12.04.2016
V  novembri 2015 bol schválený zákon o  miestnom poplatku za rozvoj a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetkým, ktorí plánujú stavať alebo obnoviť budovy, z  neho vyplýva povinnosť prispieť obci poplatkom. Povinnosť poplatkov za rozvoj sa teda vzťahuje na aj na ...

Najlepšie obnovený bytový dom 2015 je v Bratislave

08.04.2016
Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom 2015 už pozná svojich víťazov. Ocenenia odovzdali na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. V tomto ročníku sa o priazeň odbornej poroty, ale aj hlasujúcej verejnosti, uchádzalo 15 bytových domov z celého Slovenska.

Aké kotly bude treba vymeniť?

06.04.2016
Nariadenia, s ktorými prišla Európska únia, by mali zlepšiť energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia. V platnosti sú od 26. septembra 2015 a týkajú sa všetkých kotlov a vykurovacích zariadení, ktoré budú vyrábané po tomto dátume. ErP smernice stanovujú právne ...

Ďalšie z JAGA GROUP