asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

Chemické čistenie vykurovacích systémov zaujalo

10.11.2016
Téma chemického čistenia vykurovacej sústavy, ktorú sme otvorili v minulom čísle, vzbudila vlnu záujmu, ale aj otázok. Vybrali sme tie najčastejšie a požiadali zástupcu firmy EKO-CHEMO, s. r. o., aby na ne odpovedal.

Konferencia Správa budov 2017

10.11.2016
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje  v poradí už 6. medzinárodnú konferenciu „Správa budov 2017“. Konferencia sa uskutoční v termíne od 22. - 24. februára 2017  v hoteli SATEL v Poprade. Priestory hotela budú k dispozícii všetkým, ktorí sa bytovou problematikou a ...

X. medzinárodná konferencia KOBD 2016

10.11.2016
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na X. medzinárodnú konferenciu KOBD 2016. Uskutoční sa v dňoch 23.-25.11.2016 v Grand hoteli Permon. Záštitu nad konferenciou prevzal generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja ...

Solárne kolektory v bytovom dome?

08.11.2016
Hodnotením efektívnosti solárneho systému v letnom období v bytovom dome v Bratislave sa podarilo preukázať, že solárny systém je závislý od dennej spotreby teplej vody a zároveň sa preukázalo, že na ohrev vody je nevyhnutná inštalácia prídavného zdroja energie.

Nové číslo časopisu Sprava budov 4/2016

08.11.2016
Cieľom zateplenia bytového domu je v prvom rade znížiť jeho energetickú náročnosť. Niektorí vlastníci by však radi umocnili účinok zateplenia aj výmenou zdroja vykurovania. Ktoré riešenia sa naozaj oplatia?

Ako na poriadok v bytovom dome?

25.10.2016
Upratovanie domu môže mať rozličné modely. Buď si ho vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zabezpečia svojpomocne, poveria jedného vlastníka, alebo si najmú externú firmu. Ktorá z týchto možností je najefektívnejšia a neprispieva k sporom v dome?

Ako ochrániť fasádu pred graffiti?

20.10.2016
Graffiti na fasáde budov predstavuje v podstate spoločenský problém. Je to forma výtvarného prejavu, ktorá znamená anarchistickú manifestáciu sociálnej slobody. Škoda len, že si niektorí anonymní výtvarníci, autori týchto diel, nedajú na nich viac záležať. Možno by na fasádach vydržali ...

Otázky čitateľov k správe bytových domov

18.10.2016
Na vaše otázky týkajúce sa fajčenia na balkóne, nekvalitného zateplenia či svojvoľného zásahu do spoločných zariadení bytového domu odpovedala Otília Leskovská, odborníčka na túto problematiku a 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Bytové domy sa od CZT len tak ľahko neodpoja

11.10.2016
Nie vždy sa podarí v právnych predpisoch objektívne zohľadniť záujmy všetkých zúčastnených strán. Žiaľ, toto konštatovanie potvrdzuje aj novela zákona č. 100/2014 Z. z. o tepelnej energetike, ktorá významným spôsobom zväzuje ruky vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

KINGSPAN IZOLÁCIE – 007 PRE BALKÓNY A TERASY

30.09.2016
Spoločnosť Kingspan Group je svetový líder vo výrobe tepelných izolácií na báze PIR a rezolových pien. Najnovšie sa presadzuje aj na trhu vákuových izolácií. V porovnaní s ostatnými (tradičnými) izolačnými materiálmi poskytujú izolačné dosky Kingspan najvyššiu účinnosť na štvorcový meter. ...

Obyvatelia profitujú dvojnásobne

30.09.2016
Aj starší bytový dom môže byť opäť ako nový, vďaka renovácii. Rôzne bytové domy vyžadujú rôzny rozsah opráv, údržby či rekonštrukčných prác, jedno však majú spoločné – potrebujú nájsť vhodnú formu financovania revitalizácie bytového domu. Spoľahlivým riešením je Rekofond.

Energetický manažment v bytovom dome

29.09.2016
Ako zdroj tepla bytového domu Dubnička V. v Bánovciach nad Bebravou je navrhnutá kombinácia plynových kotlov a tepelných čerpadiel vzduch – voda, ktoré sú umiestnené na streche. Z platných právnych predpisov o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov ...

Nové číslo časopisu Správa budov 3/2016

22.09.2016
Jedným z novodobých problémov nielen bytových domov, ale budov ako takých je znehodnocovanie ich obvodového plášťa graffiti. Ako vyzrieť na umelcov, zo sprejov ktorých tieto „umelecké diela“ pochádzajú?

25 rokov zatepľovania na Slovensku

20.09.2016
Bratislava, 9. september 2016 – Združenie pre zatepľovanie budov oslávilo 25 rokov obnovy a zatepľovania budov na Slovensku a 15. výročie svojho založenia. Počas slávnostného popoludnia 8. 9. 2016 v Bratislave si členovia združenia a spolupracujúcich organizácií pripomenuli ...

Najčastejšie používané merače tepla v bytových domoch

16.09.2016
Meranie a rozdelenie množstva dodaného tepla na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov jednoznačne motivuje užívateľov bytov k väčším úsporám a lepšej regulácii ich spotrebiteľského správania.

Výťah sa má predávať aj so službami

14.09.2016
Aj keď výťah v porovnaní s nezatepleným obvodovým plášťom môže predstavovať priame ohrozenie života, nie je prvou voľbou pri rozhodovaní o obnove bytového domu. Aká je aktuálna situácia a na čo by si mali vlastníci pri výbere dodávateľa dávať pozor, sme sa opýtali Tibora Lengyela, konateľa ...

Optimálne nastavenie prevádzky teplovodnej sústavy

07.09.2016
Významným zdrojom tepelných úspor je správne nastavenie samotnej teploty teplonosnej pracovnej látky a teploty vnútorného vzduchu. V súčasnosti je v súvislosti so zvyšovaním cien palív a energií veľmi aktuálne optimálne nastavenie riadenia prevádzky teplovodných vykurovacích sústav.

Ako je to s lehotami overenia meradiel na vodu?

01.09.2016
Pri správe bytových domov je jednou z dôležitých oblastí meranie a rozpočítavanie nákladov na studenú a teplú vodu v bytoch a nebytových priestoroch. 

Aj kontajnerové stojisko môže zaujať

22.08.2016
Z grantového programu Životné prostredie – rozvoj komunity sa vlastníkom bytov v bytovom dome na Martinčekovej ulici v mestskej časti Bratislava-Ružinov podarilo vybudovať nielen funkčné, ale aj estetické kontajnerové stojisko.

Vytváranie tímu na starostlivosť o dom

17.08.2016
Väčšina skutočne schopných ľudí sa rada zapojí do práce pre bytový dom, ak im nezaberie príliš veľa času a neznamená príliš veľa povinností.

Ďalšie z JAGA GROUP