asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa budov

FM Camp 2014 – konferencia Facility Managementu

26.03.2014
V dňoch 10. a 11. 4. 2014 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o., eFocus.sk a TERMOKLIMA s.r.o. dvojdňovú odbornú konferenciu. Celá udalosť sa bude niesť v duchu hlavnej témy, ktorou sú praktické skúsenosti a trendy vo Facility Managemente na Slovensku. Návštevníci konferencie sa dozvedia nielen ...

Voľba predsedu a členov rady SVB

12.03.2014
Po uplynutí trojročného funkčného obdobia sa v spoločenstvách pristupuje k novej voľbe predsedu a členov rady. Ako správne postupovať pri tomto úkone je jednou z častých otázok.

Vsakovacie systémy dažďových vôd

26.02.2014
V 60. rokoch minulého storočia sa podarilo odborným odhadom vyčísliť, že súhrnné množstvo vody na zemi vrátane vodných pár v atmosfére a podzemných vôd bolo na úrovni 1 304 065 000 km3. Voda na Zemi existuje, pretože atmosféra bráni kvapaline, aby unikla do kozmického priestoru, ...

Vyregulovanie vykurovacej sústavy

19.02.2014
Hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy sa má zabezpečiť, aby bez ohľadu na prevádzkový stav boli všetky vykurované miesta, a teda všetci spotrebitelia tepla zásobovaní primeraným množstvom vykurovacej vody. Tým sa dosiahne požadovaná tepelná pohoda v bytoch. V súlade ...

Opravy elektrických inštalácií bytových domov

10.02.2014
Nie je pravidlo, že osoby, ktoré vykonávajú funkciu manažérov budov sú odborne spôsobilé na prácu s elektrickými zariadeniami. Mali by však vedieť, z akých prvkov sa elektrické inštalácie bytových domov realizujú, aké sú všeobecné podmienky prevádzky, kto

Šetrenie na hrúbke izolačného materiálu sa neoplatí

07.02.2014
Dnes už nikto nepochybuje o výhodách zateplenia budov. Viacerí investori však robia základnú chybu, keď šetria na hrúbke expandovaného (penového) polystyrénu a v konečnom dôsledku na tom prerobia.

Zateplenie bytových domov

05.02.2014
S obnovou bytových domov sa začalo už takmer pred dvadsiatimi rokmi. Počas toho obdobia prešla táto oblasť zásadným vývojom, ktorý ovplyvňuje úroveň technického poznania, neustály rast cien energie, vývoj stavebných materiálov a technológií, ako aj sprísňovanie požiadaviek ...

Rekonštrukcia paneláku do pasívneho štandardu

03.02.2014
Rekonštrukciou panelového domu do pasívneho štandardu možno dosiahnuť úspory energie až 70 %. Obyvateľom trojizbového bytu sa tak môžu platby za teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody znížiť z pôvodných 809 € za rok na 231 €. Na celý bytový dom v Prahe 4 skolaudovaný ...

Povrchová ochrana konštrukcií balkónov

28.01.2014
Pri zatepľovaní bytových domov sa veľmi často ošetrujú aj oceľové konštrukcie balkónového zábradlia. Majitelia domov, stavebné bytové družstvá alebo spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú iba všeobecné znalosti o realizácii povrchovej ochrany, náterov.

Výmena zdroja tepla pre bytový dom

15.01.2014
V snahe v maximálnej miere znížiť tepelnú stratu panelových bytových domov a tým aj náklady na vykurovanie, ktoré zvyčajne tvoria najväčšiu časť prevádzkových nákladov v nezateplených budovách, pristupujú vlastníci bytov k obnove domu v podobe zateplenia. Kvalitným zateplením možno totiž ...

Tipy ako ušetriť na energiách v bytovom dome

09.01.2014
Kto chce správne a efektívne využívať energiu, mal by sa naučiť znižovať jej spotrebu všade tam, kde je to možné. Spotrebu energie pritom možno znížiť rozličnými opatreniami.

Správa bytového domu: mandatár nie je správca

03.01.2014
Opakovanie je matkou múdrosti, a preto mi dovoľte pripomenúť, že mandatár nie je správca. To znamená, že podanie výpovede mandatárovi nie je zmenou formy správy. Zmenou formy správy je, ak sa vlastníci rozhodnú zriadiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, kde ...

Zmeny v spôsobe správy bytového domu

12.12.2013
Vlastníci majú právo slobodne rozhodovať o zmenách v spôsobe správy bytového domu. Je na to ale legislatíva skutočne pripravená? Právnu úpravu fungovania samosprávy vlastníkov bytov a nebytových priestorov upravuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení ...

VII. medzinárodná konferencia Komplexná obnova bytových domov 2013

10.12.2013
Celoročné úsilie Združenia pre podporu obnov bytových domov vyvrcholilo v závere roka 2013 svojim najväčším a najvýznamnejším podujatím. Bola ním VII. medzinárodná konferencia Komplexná obnova bytových domov, ktorá s konala v dňoch 20.-22.11.2013 v Grand hoteli Permon (Podbanské).

Ako znížiť v bytovom dome spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

03.12.2013
Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazí aj finančne náročnejšie opatrenia. Dôležité je vopred vedieť, či sa vám investícia oplatí, ...

Ako zateplíme strop suterénu

20.11.2013
Cenná vykurovacia energia neuniká len cez steny, ale aj cez nedostatočnú izoláciu stropov podzemných garáží a priechodov alebo pri stropoch nad pivnicami. Práve v existujúcich stavbách sa nachádza množstvo stropov nad pivnicami, ktoré buď nie sú vôbec, alebo sú len nedostatočne izolované ...

Obnovený bytový dom- odpojili sa od CTZ

19.11.2013
Príbeh tohto domu z Banskej Bystrice je príkladom, ako môže spoločenstvo vlastníkov bytov získať kontrolu nad svojím majetkom a jeho správou. Jeho obnova môže inšpirovať k správnemu využitiu progresívnych technológií pri obnove bytových domov.

Obnova fasády bytového domu

14.11.2013
Súčasťou dôkladnej humanizácie prostredia panelového sídliska a samotného bytového domu je obnova a modernizácia fasády. Predtým, ako sa pristúpi k obnove fasády, je potrebné dôkladne zvážiť, či je vhodná len investícia do zateplenia, alebo ekonomické podmienky umožňujú celkovú estetickú zmenu ...

Vyhodnotenie spotreby energie školy po obnove

31.10.2013
Spotreba energie pri prevádzke obnovenej základnej školy v Lietavskej Lúčke, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energie, sa analyzovala podľa spotreby zemného plynu a elektrickej energie a podľa údajov z meračov trhových dodávateľov energie z rokov 2006 až 2012.

Právnik radí: Zmluva o prenájme spoločných priestorov

24.10.2013
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov musia bojovať s mnohými problémami, ktoré súvisia s prevádzkou a údržbou bytových domov. Medzi ne patrí napríklad úprava vzájomných zmluvných vzťahov pri prenájme spoločných priestorov.

Ďalšie z JAGA GROUP