asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu

21.02.2017

Ako je to s vedením účtu fondu opráv a údržby pre viac vchodov v jednom bytovom dome.

Sme jeden dom so štyrmi vchodmi. Moja otázka je, akou formou má/musí správca viesť a evidovať príspevky vlastníkov bytov do fondu na prevádzku a údržbu - či na jednom bežnom bankovom účte, resp. či je opora v zákone, že musia byť 4 samostatné podúčty k bežnému účtu za každý vchod samostatne a či je možné v prípade potreby medzi vchodmi si robiť vzájomné pôžičky, keby jeden vchod potreboval niečo urobiť a nemá dostatok fin. prostriedkov.

Dom sa posudzuje ako celok (§ 8 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z.). Členenie na vchody nemá v zákone žiadnu oporu ani čo sa týka vedenia účtu ani čo sa týka opravy a údržby.

Podstatou vlastníctva je, že VŠETKY spoločné častí domu a spoločné zariadenia domu vlastnia VŠETCI vlastníci, nezávisle od toho, kde sa ich byt nachádza. Strechu vlastní aj ten, kto býva na prízemí, severnú štítovú stenu vlastnia aj tí, ktorí bývajú na juhu v poslednom vchode.
Z uvedeného vyplýva, že správca v zmysle zákona je povinný viesť jeden účet pre jeden dom a analyticky viesť finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov na plnenia.

Tým pádom žiadne „požičiavanie“ si vchodov medzi sebou nemá žiadnu oporu ani opodstatnenie, pretože všetky opravy a údržba sa financuje z jedného fondu a plnenia sa taktiež vedú pre dom ako celok a rozpočítavajú sa medzi všetkých vlastníkov.

Vlastníci sa môžu dohodnúť, že sa nejaká čiastka vyčlení z celkového fondu domu pre jednotlivé vchody na jednoznačne definovaný účel, napr. na opravu brány alebo iné drobné opravy. O týchto prostriedkoch potom môžu rozhodovať vlastníci po vchodoch, ale je to vecou dohody vlastníkov na schôdzi domu. Správca potom bude mať viac roboty s vedením prostriedkov fondu.

Na otázku čitateľa odpovedala Ing. Otília Leskovská, 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.
Ilustračné foto: Dano Veselský

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Hristo Gluškov
Ocenil by som Váš názor na spôsob úhrady opráv spoločných zariadení bytového domu. Náš bytový dom ma dva vchody, každý vchod má svoj vlastný účet na fond opráv. Potrebujeme vykonať rekonštrukcii časti na hlavnom prívode studenej vody do bytového domu. Akým podielom sa majú hradiť náklady. Bytový dom je rozdelený na dva vchody, v jednom je 16 štvorizbových bytov a v druhom 16 trojizbových bytov a 8 jednoizbových. Podlahové plochy bytov sú ale v obidvoch vchodoch rovnaké. Podľa môjho názoru by to malo byť 50 : 50. Zástupca vlastníkov bytov z vchodu kde sú štvorizbové byty ale tvrdí, že by to malo byť podľa počtu bytov. Vopred ďakujem ! S pozdravom HG
Odpovedať | 30.05.2018, 06:32

Ďalšie z JAGA GROUP