asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Akreditované štúdium Správa bytového fondu

18.01.2018

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v letnom semestri ak.roka 2017/2018 - akreditované ďalšie vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU – 7.kurz.
Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).

Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na Vyhl. č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov členené do nasledovných sekcií:

1. Právo a legislatíva
2. Administratívne zabezpečenie správy
3. Odborné a technické zabezpečenie správy
4. Finančný manažment a hospodárenie
5. Facility management
6. Energetické aspekty správy budov
7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov
8. Stavebné úpravy

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU, ktoré je potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti pre zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

Termín: február, marec

Odborný garant: doc.Ing.Viera Somorová PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava
Informácie: viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121

Ilustračné foto: isifa/Shutterstock

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP