asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Akreditované štúdium facility managementu

27.08.2018

Po deviatich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v zimnom semestri v akademickom roku 2018/2019 akreditované ďalšie vzdelávanie správa a údržba budov –  facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1.

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie) atď.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií:
1. facility management (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.),
2. energetický manažment (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.),
3. údržba budov (Ing. Eugen Maczko),
4. systém manažérstva kvality (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.),
5. IT vo facility managemente (Ing. Aleš Choutka),
6. manažment ľudských zdrojov (Ing. Gabriela Kalinová, PhD.),
7. BIM a FM (Ing. Peter Balco, PhD.),
8. architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.); workshop, venovaný FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová).

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania facility management a kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu systém manažérstva kvality.
Termín: október – december 2018
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil: 0904 639 121

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP