asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa domov

Nové číslo časopisu Správa budov 3/2017

Nové číslo časopisu Správa budov 3/2017
27.09.2017
V súlade s platnou legislatívou musia byť všetci správcovia bytových domov do konca roka, teda do 31. 12. 2017 zapísaní do zoznamu správcov. 

Bratislavská teplárenská – spoľahlivý dodávateľ tepla a teplej vody

Bratislavská teplárenská – spoľahlivý dodávateľ tepla a teplej vody
11.09.2017
Bratislavská teplárenská (ďalej len BAT) je najväčší výrobca a distribútor tepla na území Bratislavy. Svojimi službami pokrýva takmer polovicu ...

Zrušenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zrušenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
31.08.2017
Pri zmene formy správy bytového domu, ktorá sa vykonávala spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pripadá do úvahy viacero ...

Dilemy zástupcu vlastníkov v bytovom dome

Dilemy zástupcu vlastníkov v bytovom dome
15.08.2017
V každom bytovom dome sa odohráva naraz niekoľko životných príbehov, s ktorými sa musia vlastníci vyrovnať. V tých zložitejších im môže pomôcť ...

Právna poradňa: O rozdiele medzi vymáhaním dlhov a ich speňažovaním

Právna poradňa: O rozdiele medzi vymáhaním dlhov a ich speňažovaním
02.08.2017
Výkon zákonného záložného práva v praxi nie je jednoduchým procesom. Čo by mal teda obsahovať efektívny proces správcu, ak chce speňažiť dlhy ...

Inšpiratívny bytový dom plný južanskej nátury

Inšpiratívny bytový dom plný južanskej nátury
29.06.2017
Mexickí architekti zo štúdia Arquitectura de Movimiento (alebo „Architektúra v pohybe“) vytvorili v Mexico City inšpiratívny projekt plný ...

Montáž vodomerov a meračov tepla a povinnosti počas ich používania

Montáž vodomerov a meračov tepla a povinnosti počas ich používania
28.06.2017
Užívateľov bytu v bytovom dome trvalo zaujíma reálne dodané množstvo tepla, teplej a studenej vody, jeho cena a spravodlivé rozpočítavanie ...

Centrálne zásobovanie teplom a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov

Centrálne zásobovanie teplom a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov
28.05.2017
V súčasnej dobe – či už pri veľkých developerských projektoch, pri výstavbe menších objektov, ale aj pri obnovách starších budov – jednoznačne ...

Ktoré zdroje tepla v bytových domoch sú výhodné?

Ktoré zdroje tepla v bytových domoch sú výhodné?
25.05.2017
Na príklade reálneho bytového domu s klasickou teplovodnou vykurovacou sústavou sme pre vás porovnali tepelné zdroje – plynový kotol, tepelné ...

Reakcia MDV SR na článok Nájomné bývanie je stále vážny problém

Reakcia MDV SR na článok Nájomné bývanie je stále vážny problém
19.05.2017
Aká je reálna situácia v oblasti nájomného bývania a náhradného nájomného bývania? Prečo tieto problematiky spolu nesúvisia?

Ďalšie z JAGA GROUP