asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa domov

Mediácia ako alternatívna forma riešenia susedských sporov

Mediácia ako alternatívna forma riešenia susedských sporov
03.08.2018
Ak sa chcú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vyhnúť dlhoročným súdnym „ťahaniciam“ a čo najskôr vyriešiť svoj susedský ...

Výpoveď zmluvy o výkone správy

Výpoveď zmluvy o výkone správy
17.07.2018
Ukončenie spolupráce vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so správcom sa nazýva podanie výpovede zmluvy o výkone správy. Akými ...

Zvyšovanie kvality bývania v bytovom dome. Kto ho má zariadiť?

Zvyšovanie kvality bývania v bytovom dome. Kto ho má zariadiť?
27.06.2018
Počas veľkonočných sviatkov som sa dostal do debaty so svojou tetou, ktorá žije v bytovom dome na známom sídlisku v Bratislave. Má 86 ...

Externé zabezpečenie inkasných služieb

Externé zabezpečenie inkasných služieb
29.05.2018
Správca by mal pri vymáhaní nedoplatkov konať bezodkladne. Vo väčšine prípadov sa rozhoduje pre vydanie platobného rozkazu. Tento spôsob ...

Komplexné poistenie bytových domov

Komplexné poistenie bytových domov
02.05.2018
Poistenie, jednoduché slovo, ktoré však v sebe zahŕňa celý rad skutočností súvisiacich s bývaním v bytovom dome. Ide o veci dotýkajúce sa ...

Medzinárodná odborná konferencia Dni Facility Managementu 2018

Medzinárodná odborná konferencia Dni Facility Managementu 2018
04.04.2018
Slovenská asociácia facility managementu tak ako každoročne, prináša v dňoch 21. – 22. 5. 2018 už 7. ročník  medzinárodnej  odbornej ...

Pozvánka na Semináre o lepšej správe bytových domov

Pozvánka na Semináre o lepšej správe bytových domov
19.03.2018
Združenie pre lepšiu správu bytových domov si Vás dovoľuje pozvať na bezplatné semináre pod názvom Semináre o lepšej správe bytových domov.

Nové číslo časopisu Správa budov 1/2018

Nové číslo časopisu Správa budov 1/2018
19.03.2018
Pri správe bytového domu je veľmi dôležitá schopnosť vlastníkov dohodnúť sa a vedieť správne prezentovať svoje záujmy. Veľmi dôležitým spojítkom ...

Ako upratať neporiadnych susedov?

Ako upratať neporiadnych susedov?
27.02.2018
Susedské vzťahy sú prirodzenou súčasťou života väčšiny ľudí. Do kvality bývania, prípadne iného užívania nehnuteľností, však najintenzívnejšie ...

Aký je rozdiel medzi konkurzom a osobným bankrotom?

Aký je rozdiel medzi konkurzom a osobným bankrotom?
01.02.2018
Od 1. 3. 2017 rozlišuje legislatíva dva typy konkurzov na majetok dlžníka. Každý typ má svoje osobitosti, pričom pre správcu bytového domu alebo ...

Ďalšie z JAGA GROUP