asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa domov

Externé zabezpečenie inkasných služieb

Externé zabezpečenie inkasných služieb
29.05.2018
Správca by mal pri vymáhaní nedoplatkov konať bezodkladne. Vo väčšine prípadov sa rozhoduje pre vydanie platobného rozkazu. Tento spôsob ...

Komplexné poistenie bytových domov

Komplexné poistenie bytových domov
02.05.2018
Poistenie, jednoduché slovo, ktoré však v sebe zahŕňa celý rad skutočností súvisiacich s bývaním v bytovom dome. Ide o veci dotýkajúce sa ...

Medzinárodná odborná konferencia Dni Facility Managementu 2018

Medzinárodná odborná konferencia Dni Facility Managementu 2018
04.04.2018
Slovenská asociácia facility managementu tak ako každoročne, prináša v dňoch 21. – 22. 5. 2018 už 7. ročník  medzinárodnej  odbornej ...

Nové číslo časopisu Správa budov 1/2018

Nové číslo časopisu Správa budov 1/2018
19.03.2018
Pri správe bytového domu je veľmi dôležitá schopnosť vlastníkov dohodnúť sa a vedieť správne prezentovať svoje záujmy. Veľmi dôležitým spojítkom ...

Pozvánka na Semináre o lepšej správe bytových domov

Pozvánka na Semináre o lepšej správe bytových domov
19.03.2018
Združenie pre lepšiu správu bytových domov si Vás dovoľuje pozvať na bezplatné semináre pod názvom Semináre o lepšej správe bytových domov.

Ako upratať neporiadnych susedov?

Ako upratať neporiadnych susedov?
27.02.2018
Susedské vzťahy sú prirodzenou súčasťou života väčšiny ľudí. Do kvality bývania, prípadne iného užívania nehnuteľností, však najintenzívnejšie ...

Aký je rozdiel medzi konkurzom a osobným bankrotom?

Aký je rozdiel medzi konkurzom a osobným bankrotom?
01.02.2018
Od 1. 3. 2017 rozlišuje legislatíva dva typy konkurzov na majetok dlžníka. Každý typ má svoje osobitosti, pričom pre správcu bytového domu alebo ...

Akreditované štúdium Správa bytového fondu

Akreditované štúdium Správa bytového fondu
18.01.2018
Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v letnom semestri ak.roka 2017/2018 - akreditované ďalšie vzdelávanie SPRÁVA ...

Úspora energie a vody vďaka rádiovému odpočtu

Úspora energie a vody vďaka rádiovému odpočtu
17.01.2018
Rádiové odčítanie meračov nepredstavuje len odbúranie vstupu cudzích osôb do bytov, ale vyznačuje sa aj vysokou presnosťou odčítaných hodnôt. ...

Bezpečnosť a komunikácia vlastníkov bytov v bytovom dome

Bezpečnosť a komunikácia vlastníkov bytov v bytovom dome
04.01.2018
Aj napriek bezpečnostným opatreniam v bytovom dome v podobe elektronických zámkov či kamerových systémov je okradnutie suseda priamo v dome ...

Ďalšie z JAGA GROUP