asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa domov

Centrálne zásobovanie teplom a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov

Centrálne zásobovanie teplom a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov
26.05.2017
V súčasnej dobe – či už pri veľkých developerských projektoch, pri výstavbe menších objektov, ale aj pri obnovách starších budov – jednoznačne ...

Ktoré zdroje tepla v bytových domoch sú výhodné?

Ktoré zdroje tepla v bytových domoch sú výhodné?
25.05.2017
Na príklade reálneho bytového domu s klasickou teplovodnou vykurovacou sústavou sme pre vás porovnali tepelné zdroje – plynový kotol, tepelné ...

Reakcia MDV SR na článok Nájomné bývanie je stále vážny problém

Reakcia MDV SR na článok Nájomné bývanie je stále vážny problém
19.05.2017
Aká je reálna situácia v oblasti nájomného bývania a náhradného nájomného bývania? Prečo tieto problematiky spolu nesúvisia?

Neohlásené stavby v bytových domoch

Neohlásené stavby v bytových domoch
03.05.2017
V bytových domoch je prerábanie a dorábanie bytov bežnou praxou. Tento jav neobchádza ani náš dom, „prerábky“ sú pochopiteľné a časté.

Zákonné záložné právo nevzniká zápisom na liste vlastníctva

Zákonné záložné právo nevzniká zápisom na liste vlastníctva
28.04.2017
Inštitút zákonného záložného práva (ďalej ako „ZZP“) je v slovenskom právnom netradičným, ale za to pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov ...

Povinný energetický certifikát bytu

Povinný energetický certifikát bytu
13.04.2017
Od. 1. 1. 2017 sa v súlade s platnou legislatívou vzťahuje energetická certifikácia aj na samostatné časti predávaných alebo prenajímaných budov ...

Hlasovanie vlastnikov bytov a nebytových priestorov

Hlasovanie vlastnikov bytov a nebytových priestorov
24.03.2017
Novelou č. 205/2014 Z. z. sa ustanovili zmeny v spôsobe hlasovania oproti ostatnému zneniu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

Nové číslo časopisu Správa budov

Nové číslo časopisu Správa budov
20.03.2017
Život v bytovom dome podlieha určitým pravidlám. Občas sa však nájdu aj takí vlastníci, ktorí uskutočnia zmeny v byte bez toho, aby sa dohodli s ...

Nespokojnosť so správou domu

Nespokojnosť so správou domu
16.03.2017
V mnohých bytových domoch ľudia nie sú spokojní so správou domu. Ba nielenže sú nespokojní, vidia nehospodárnosť pri nakladaní so spoločnými ...

Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch

Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch
10.03.2017
Pri optimalizácii výroby a distribúcie tepla treba realizovať viaceré opatrenia. Ktoré to sú?

Ďalšie z JAGA GROUP