asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa domov

Povinný energetický certifikát bytu

Povinný energetický certifikát bytu
13.04.2017
Od. 1. 1. 2017 sa v súlade s platnou legislatívou vzťahuje energetická certifikácia aj na samostatné časti predávaných alebo prenajímaných budov ...

Hlasovanie vlastnikov bytov a nebytových priestorov

Hlasovanie vlastnikov bytov a nebytových priestorov
24.03.2017
Novelou č. 205/2014 Z. z. sa ustanovili zmeny v spôsobe hlasovania oproti ostatnému zneniu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

Nové číslo časopisu Správa budov

Nové číslo časopisu Správa budov
20.03.2017
Život v bytovom dome podlieha určitým pravidlám. Občas sa však nájdu aj takí vlastníci, ktorí uskutočnia zmeny v byte bez toho, aby sa dohodli s ...

Nespokojnosť so správou domu

Nespokojnosť so správou domu
16.03.2017
V mnohých bytových domoch ľudia nie sú spokojní so správou domu. Ba nielenže sú nespokojní, vidia nehospodárnosť pri nakladaní so spoločnými ...

Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch

Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch
10.03.2017
Pri optimalizácii výroby a distribúcie tepla treba realizovať viaceré opatrenia. Ktoré to sú?

Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu

Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu
21.02.2017
Ako je to s vedením účtu fondu opráv a údržby pre viac vchodov v jednom bytovom dome.

Výmena radiátorov z fondu opráv

Výmena radiátorov z fondu opráv
14.02.2017
Rozhodnutie o tom, že sa vlastníkom vymenia radiátory z fondu prevádzky, údržby a opráv, bolo prijaté v rozpore so zákonom a je neplatné.

Otázky a odpovede týkajúce sa správy bytových domov

Otázky a odpovede týkajúce sa správy bytových domov
13.02.2017
Čo s neplatičmi v bytovom dome? Ako sa dá brániť proti vlastníkovi bytu, ktorý sa stále sťažuje? Na tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa ...

Revízie plynových zariadení v správe bytového domu

Revízie plynových zariadení v správe bytového domu
19.01.2017
Návrhy plynovodov a plynových odberných zariadení sú neoddeliteľnou súčasťou kompletného návrhu stavieb a budov, pri ktorých vzniká potreba ...

Obavy z riadeného vetrania budovy nie sú opodstatnené

Obavy z riadeného vetrania budovy nie sú opodstatnené
23.12.2016
V prípade riadeného vetrania budov existujú rozličné obavy, ktoré však nie sú opodstatnené. Ako je to v skutočnosti?

Ďalšie z JAGA GROUP