asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa domov

Majetkové vyrovnanie pozemkov pod bytovými domami a v priľahlom okolí

Majetkové vyrovnanie pozemkov pod bytovými domami a v priľahlom okolí
26.09.2018
S prevodom bytov a nebytových priestorov na nových vlastníkov sa mala zároveň previesť aj príslušná časť zastavaného a priľahlého pozemku. Nie ...

Pozvánka na konferenciu Stavebné úrady 2018

Pozvánka na konferenciu Stavebné úrady 2018
20.09.2018
Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozýva na každoročnú konferenciu STAVEBNÉ URADY 2018 konanú pod záštitou Ministerstva dopravy a ...

Kongres Lepšia správa 2018

Kongres Lepšia správa 2018
19.09.2018
Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizuje prvý interaktívny kongres pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov ...

Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom

Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom
18.09.2018
Vyregulovaním zabezpečíte efektívnu prevádzku vykurovania a znížite poruchovosť.

Bezpečná údržba budov

Bezpečná údržba budov
17.09.2018
Každá budova vyžaduje počas svojej prevádzky údržbu väčšieho alebo menšieho rozsahu. Nie vždy je však možné túto údržbu ...

Pozvánka na konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2018

Pozvánka na konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2018
17.09.2018
Združenie pre podporu obnovy bytových domov so svojimi partnermi srdečne pozýva priaznivcov, podporovateľov a záujemcov na XII. Medzinárodnú ...

Interaktívny kongres Lepšia správa 2018

Interaktívny kongres Lepšia správa 2018
30.08.2018
Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizuje prvý interaktívny kongres pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov. ...

Akreditované štúdium správy bytového fondu

Akreditované štúdium správy bytového fondu
27.08.2018
Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka aj v letnom semestri akademického roka 2017/2018 akreditované ďalšie vzdelávanie ...

Akreditované štúdium facility managementu

Akreditované štúdium facility managementu
27.08.2018
Po deviatich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v zimnom semestri v akademickom roku 2018/2019 ...

Mediácia ako alternatívna forma riešenia susedských sporov

Mediácia ako alternatívna forma riešenia susedských sporov
03.08.2018
Ak sa chcú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vyhnúť dlhoročným súdnym „ťahaniciam“ a čo najskôr vyriešiť svoj susedský ...

Ďalšie z JAGA GROUP