asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa domov

Aký je rozdiel medzi konkurzom a osobným bankrotom?

Aký je rozdiel medzi konkurzom a osobným bankrotom?
01.02.2018
Od 1. 3. 2017 rozlišuje legislatíva dva typy konkurzov na majetok dlžníka. Každý typ má svoje osobitosti, pričom pre správcu bytového domu alebo ...

Akreditované štúdium Správa bytového fondu

Akreditované štúdium Správa bytového fondu
18.01.2018
Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v letnom semestri ak.roka 2017/2018 - akreditované ďalšie vzdelávanie SPRÁVA ...

Úspora energie a vody vďaka rádiovému odpočtu

Úspora energie a vody vďaka rádiovému odpočtu
17.01.2018
Rádiové odčítanie meračov nepredstavuje len odbúranie vstupu cudzích osôb do bytov, ale vyznačuje sa aj vysokou presnosťou odčítaných hodnôt. ...

Bezpečnosť a komunikácia vlastníkov bytov v bytovom dome

Bezpečnosť a komunikácia vlastníkov bytov v bytovom dome
04.01.2018
Aj napriek bezpečnostným opatreniam v bytovom dome v podobe elektronických zámkov či kamerových systémov je okradnutie suseda priamo v dome ...

Práva a povinnosti predsedu spoločenstva

Práva a povinnosti predsedu spoločenstva
15.12.2017
Predseda spoločenstva môže konať len v rozsahu svojich právomocí, ktoré ustanovuje platná legislatíva a zmluva o spoločenstve. Za svoje konanie ...

Efektívna ochrana susedských práv

Efektívna ochrana susedských práv
12.12.2017
Susedské vzťahy sú prirodzenou súčasťou bežného života väčšiny ľudí. Do kvality bývania, prípadne iného užívania nehnuteľností, však ...

Diaľkový odpočet meračov energie a spotreby vody

Diaľkový odpočet meračov energie a spotreby vody
15.11.2017
Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov a spĺňa už v súčasnosti požiadavky európskej ...

Októbrové číslo časopisu Správa budov 4/2017

Októbrové číslo časopisu Správa budov 4/2017
01.11.2017
Ak chce správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov získať finančné prostriedky od vlastníka bytu, ktorý sa ...

Nové číslo časopisu Správa budov 3/2017

Nové číslo časopisu Správa budov 3/2017
27.09.2017
V súlade s platnou legislatívou musia byť všetci správcovia bytových domov do konca roka, teda do 31. 12. 2017 zapísaní do zoznamu správcov. 

Bratislavská teplárenská – spoľahlivý dodávateľ tepla a teplej vody

Bratislavská teplárenská – spoľahlivý dodávateľ tepla a teplej vody
11.09.2017
Bratislavská teplárenská (ďalej len BAT) je najväčší výrobca a distribútor tepla na území Bratislavy. Svojimi službami pokrýva takmer polovicu ...

Ďalšie z JAGA GROUP