asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Renovácia bytového domu zvyšuje i hodnotu jednotlivých bytov

05.04.2017

Témou dneška je recyklácia. V prípade bytových domov hovoríme o „výmene opotrebovaného za nové“ ako o renovácii, aj vtedy však ide o prinavrátenie hodnoty niečomu, čo ju už takmer stratilo. Súčasný stav bytofondu v SR si už vyžaduje rozsiahlejšiu údržbu či obnovu a možnosti financovania sú maximálne priaznivé.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa nedávno znížila úrokové sadzby a ako jedna z mála finančných inštitúcií poskytuje aj dlhodobé garancie úverových podmienok. Úver je tak dostupný s atraktívnym úrokom už od 1,49 % ročne (pri 6-ročnej fixácii) a lehotou splatnosti od 7 až do 30 rokov. Správca, bytové družstvo či SVB má navyše istotu, že pri akejkoľvek zvolenej lehote splácania neprekročí
3 % ročne.

Medzi ďalšie oceňované výhody programu Rekofond patrí reálna dostupnosť financií v krátkom čase, individuálny prístup a jednoduché zaručenie úveru bez založenia bytov či bytového domu. Výhodou je tiež rýchly prístup k financiám pri nepredvídaných situáciách, ako aj možnosť mimoriadnych splátok, príp. predčasného splatenia úveru (bez sankcií). Bytový dom môže z úveru financovať celý projekt revitalizácie od základov až po strechu, pričom financie možno čerpať vo viacerých tranžách, jednorazovo, príp. zálohovo, a to až do výšky 3 miliónov eur na 1 bytový dom. SVB môžu vďaka štátnej prémii 66,39 € na každé 4 byty v bytovom dome zefektívniť aj tvorbu fondu údržby a opráv.

Kontakt: *6060 (0850 60 60 60) • rekofond@wustenrot.skwww.wuestenrot.sk

Ilustračné foto: isifa/Shutterstock

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP