asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Facility management

Siedmy ročník konferencie Facility management 2009

Siedmy ročník konferencie Facility management 2009
03.12.2009
V súčasnosti, keď finančná kríza vo veľkej miere zasiahla aj realitný trh, je každá firma nútená okrem nákladov na hlavnú činnosť (napr. nákladov ...

Vplyv investora počas realizácie investičného zámeru na prevádzkové náklady stavby

Vplyv investora počas realizácie investičného zámeru na prevádzkové náklady stavby
23.10.2009
V súčasnosti sa pre možné úspory stále viac hľadí na finančné prostriedky. Kde sa však s finančnými prostriedkami zle narába, je oblasť údržby ...

Klientovi ponúkame optimálne riešenie (profil spoločnosti Dalkia, a. s.)

Klientovi ponúkame optimálne riešenie (profil spoločnosti Dalkia, a. s.)
19.10.2009
Vznik francúzskej spoločnosti Dalkia siaha až do polovice 19. storočia, odkedy prešla dlhým vývojom svojej profilácie ako firmy zaoberajúcej sa ...

Facility management dokáže efektívne pomôcť nielen v čase krízy

Facility management dokáže efektívne pomôcť nielen v čase krízy
06.10.2009
Hospodárska kríza sa už dotýka mnohých firiem, ktoré preto hľadajú a zavádzajú rozličné úsporné opatrenia, ktoré by im pomohli znížiť náklady. ...

Facility management nie je konfekčná činnosť (profil spoločnosti SOMAT Group, a. s.)

Facility management nie je konfekčná činnosť (profil spoločnosti SOMAT Group, a. s.)
30.09.2009
História spoločnosti Somat sa začala v roku 1990, keď sa predmetom jej záujmu stali stavebné činnosti s dôrazom na technológie budov, manažment, ...

Facility management – významná opora riadenia v období nestability

Facility management – významná opora  riadenia v období nestability
17.09.2009
Podnikovohospodárska fakulta Vysokej školy ekonomickej v Prahe usporiadala nedávno v Likešovej aule 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa ...

Outsourcing – efektívna forma správy budov

Outsourcing – efektívna forma správy budov
14.09.2009
Prioritným cieľom manažmentu organizácie je vždy maximálna efektívnosť hlavnej činnosti. Podmienkou splnenia tohto strategického cieľa je ...

Facility management zvyšuje aj kvalitu služieb

Facility management zvyšuje aj kvalitu služieb
02.09.2009
Facility management je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť a aj preto v radoch facility manažérov vznikla požiadavka výmeny skúseností a získavania ...

Facility management v Čechách

Facility management v Čechách
13.07.2009
Pojem facility management sa zaviedol v Čechách len nedávno a chápal sa skôr ako technická správa budov. V skutočnosti zahŕňa súbor činností, ...

ISS Facility Services: Dopredu nás posúvajú nároky našich klientov

ISS Facility Services: Dopredu nás posúvajú nároky našich klientov
08.07.2009
Spoločnosť ISS bola založená v dánskom meste Kodaň v roku 1901, pričom dnes pôsobí vo viac ako 52 krajinách sveta a zamestnáva takmer pol ...

Ďalšie z JAGA GROUP