asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Facility management

Profil spoločnosti Reiwag Facility Service Sk, s. r. o.

Profil spoločnosti Reiwag Facility Service Sk, s. r. o.
23.03.2011
All by one – čiže všetko v jednom. Tento celosvetový trend vo facility managemente sleduje aj spoločnosť Reiwag Facility Service Sk, s. r. o., ...

Úspora energie v budovách z aspektu facility managementu

Úspora energie v budovách z aspektu  facility managementu
01.12.2010
Najčastejšie skloňovaným slovom v súčasnosti je slovo kríza. Jej vplyv možno pozorovať aj v oblasti správy budov. Organizácie, ktoré sú situované ...

Postgraduálne štúdium odboru facility management

Postgraduálne štúdium odboru facility management
24.11.2010
Vzdelávanie v oblasti facility managementu je, okrem získania vedomostí z praxe, jedným z predpokladov profesionálneho rastu facility manažérov. ...

Dôvera je náš najvyšší princíp (Profil spoločnosti SLOVCLEAN, spol. s r. o.)

Dôvera je náš najvyšší princíp (Profil spoločnosti SLOVCLEAN, spol. s r. o.)
09.11.2010
Spoločnosť SLOVCLEAN, spol. s r. o., vznikla v roku 2005. Je jednou zo spoločností poskytujúcich komplexné služby v oblasti facility managementu. ...

Konverzia administratívnych budov na špecifické obytné formy

Konverzia administratívnych budov  na špecifické obytné formy
28.10.2010
Masívna výstavba administratívnych objektov a centier bola na Slovensku typická pre obdobie posledných rokov až do príchodu globálnej finančnej ...

Stratégia adaptačných procesov

Stratégia adaptačných procesov
06.10.2010
Cieľom príspevku je analýza a systematizácia teoretických poznatkov, ktoré vychádzajú z Porterovho generického hodnotového reťazca v nadväznosti ...

Stratégia Európskej únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Stratégia Európskej únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
11.08.2010
Právo zamestnancov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zakotvené v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a v legislatíve má u nás tradíciu ...

Európska norma prEN 15221-6 ako podklad pri rozpočítavaní spotreby tepla

Európska norma prEN 15221-6 ako podklad pri rozpočítavaní spotreby tepla
27.07.2010
Slovo kríza patrí v súčasnosti medzi jedno z najfrekventovanejších... V oblasti realít sa jej vplyv prejavil azda najvypuklejšie. Klesajú nielen ...

Kvalita údržby vykurovacích zariadení pri outsourcingu

Kvalita údržby vykurovacích zariadení pri outsourcingu
21.07.2010
Hodnota a funkčnosť stavebných objektov závisí predovšetkým od ich údržby. Údržbu zaisťuje technická správa. Vo facility managemente ide ...

Slovenský líder s francúzskym šarmom (Profil spoločnosti COFELY, a. s.)

Slovenský líder s francúzskym šarmom (Profil spoločnosti COFELY, a. s.)
28.06.2010
Čo majú spoločné najväčšia poisťovňa na Slovensku, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Samsung? Všetkým sa o technické zariadenia ich ...

Ďalšie z JAGA GROUP