asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Facility management

Green buildings a facility ­management

Green buildings a facility ­management
10.06.2011
Pri súčasnom trende nevyhnutného znižovania spotreby energie – a to nielen z pohľadu nákladov, ale najmä dostupnosti zdrojov – sú green buildings ...

Údržba bytového domu v kontexte facility managementu

Údržba bytového domu v kontexte facility managementu
01.06.2011
Bytový dom počas svojej životnosti stráca pôvodnú hodnotu opotrebením. Jeho fyzické opotrebenie predstavuje zmenu funkčných vlastností najmä ...

Budovy už nie sú len zelené, ale aj modré

Budovy už nie sú len zelené, ale aj modré
18.04.2011
Nízkoenergetické, pasívne, zelené, trvalo udržateľné budovy – to sú len niektoré vybrané označenia a charakteristiky budov v širokom ponímaní pre ...

Profil spoločnosti Reiwag Facility Service Sk, s. r. o.

Profil spoločnosti Reiwag Facility Service Sk, s. r. o.
23.03.2011
All by one – čiže všetko v jednom. Tento celosvetový trend vo facility managemente sleduje aj spoločnosť Reiwag Facility Service Sk, s. r. o., ...

Úspora energie v budovách z aspektu facility managementu

Úspora energie v budovách z aspektu  facility managementu
01.12.2010
Najčastejšie skloňovaným slovom v súčasnosti je slovo kríza. Jej vplyv možno pozorovať aj v oblasti správy budov. Organizácie, ktoré sú situované ...

Postgraduálne štúdium odboru facility management

Postgraduálne štúdium odboru facility management
24.11.2010
Vzdelávanie v oblasti facility managementu je, okrem získania vedomostí z praxe, jedným z predpokladov profesionálneho rastu facility manažérov. ...

Dôvera je náš najvyšší princíp (Profil spoločnosti SLOVCLEAN, spol. s r. o.)

Dôvera je náš najvyšší princíp (Profil spoločnosti SLOVCLEAN, spol. s r. o.)
09.11.2010
Spoločnosť SLOVCLEAN, spol. s r. o., vznikla v roku 2005. Je jednou zo spoločností poskytujúcich komplexné služby v oblasti facility managementu. ...

Konverzia administratívnych budov na špecifické obytné formy

Konverzia administratívnych budov  na špecifické obytné formy
28.10.2010
Masívna výstavba administratívnych objektov a centier bola na Slovensku typická pre obdobie posledných rokov až do príchodu globálnej finančnej ...

Stratégia adaptačných procesov

Stratégia adaptačných procesov
06.10.2010
Cieľom príspevku je analýza a systematizácia teoretických poznatkov, ktoré vychádzajú z Porterovho generického hodnotového reťazca v nadväznosti ...

Stratégia Európskej únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Stratégia Európskej únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
11.08.2010
Právo zamestnancov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zakotvené v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a v legislatíve má u nás tradíciu ...

Ďalšie z JAGA GROUP