asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Ekonomika

Oplatí sa domová kotolňa?

Oplatí sa domová kotolňa?
07.11.2017
Na Slovensku stále pretrváva trend budovania domových kotolní, aj keď v súčasnosti už nie je taký silný ako pred niekoľkými rokmi. Domové kotolne ...

Nové pravidlá rozpočítavania tepla

Nové pravidlá rozpočítavania tepla
12.07.2017
V časoch stúpajúcich nákladov na energiu je dôležité, aby bolo možné spotrebu energií presne merať a priebežne kontrolovať. Vďaka najmodernejšej ...

Ako na financovanie obnovy bytových domov

Ako na financovanie obnovy bytových domov
26.04.2017
Obnova bytového domu predstavuje jednu z najväčších spoločných investícií vlastníkov bytov počas životnosti bytového domu.

Ako získať bezúročný úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu

Ako získať bezúročný úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu
29.03.2017
Rok 2017 nepriniesol v oblasti financovania štátnej podpory zo ŠFRB žiadne podstatné zmeny.

Aký je ideálny pomer základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie

Aký je ideálny pomer základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie
21.02.2017
Stanovenie ideálneho pomeru základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie a optimálny spôsob jeho vyúčtovania predstavuje pomerne zložitý ...

Posudzovanie výsledkov domových kotolní

Posudzovanie výsledkov domových kotolní
11.01.2017
V poslednom období sme svedkami veľkých polemík, ktoré vychádzajú najmä z atakov zástupcov veľkých výrobcov tepla upriamených na novelu zákona č. ...

Solárne kolektory v bytovom dome?

Solárne kolektory v bytovom dome?
08.11.2016
Hodnotením efektívnosti solárneho systému v letnom období v bytovom dome v Bratislave sa podarilo preukázať, že solárny systém je závislý od ...

Bytové domy sa od CZT len tak ľahko neodpoja

Bytové domy sa od CZT len tak ľahko neodpoja
11.10.2016
Nie vždy sa podarí v právnych predpisoch objektívne zohľadniť záujmy všetkých zúčastnených strán. Žiaľ, toto konštatovanie potvrdzuje aj novela ...

Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016

Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016
25.04.2016
Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016. Od 1. 1. 2016 vstúpili do platnosti novely právnych predpisov upravujúce podmienky ...

Meranie spotreby ako významný faktor úspor: Rádiové merače

Meranie spotreby ako významný faktor úspor: Rádiové merače
04.03.2016
Výber vhodného systému merania má významný vplyv na úsporu energie a zároveň aj na úsporu finančných nákladov. V súčasnosti sú na trhu dostupné ...

Ďalšie z JAGA GROUP