asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Ekonomika

Aký je ideálny pomer základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie

Aký je ideálny pomer základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie
21.02.2017
Stanovenie ideálneho pomeru základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie a optimálny spôsob jeho vyúčtovania predstavuje pomerne zložitý ...

Posudzovanie výsledkov domových kotolní

Posudzovanie výsledkov domových kotolní
11.01.2017
V poslednom období sme svedkami veľkých polemík, ktoré vychádzajú najmä z atakov zástupcov veľkých výrobcov tepla upriamených na novelu zákona č. ...

Solárne kolektory v bytovom dome?

Solárne kolektory v bytovom dome?
08.11.2016
Hodnotením efektívnosti solárneho systému v letnom období v bytovom dome v Bratislave sa podarilo preukázať, že solárny systém je závislý od ...

Bytové domy sa od CZT len tak ľahko neodpoja

Bytové domy sa od CZT len tak ľahko neodpoja
11.10.2016
Nie vždy sa podarí v právnych predpisoch objektívne zohľadniť záujmy všetkých zúčastnených strán. Žiaľ, toto konštatovanie potvrdzuje aj novela ...

Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016

Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016
25.04.2016
Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016. Od 1. 1. 2016 vstúpili do platnosti novely právnych predpisov upravujúce podmienky ...

Meranie spotreby ako významný faktor úspor: Rádiové merače

Meranie spotreby ako významný faktor úspor: Rádiové merače
04.03.2016
Výber vhodného systému merania má významný vplyv na úsporu energie a zároveň aj na úsporu finančných nákladov. V súčasnosti sú na trhu dostupné ...

Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie

Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie
19.11.2015
Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie merajú len niektoré z faktorov charakterizujúcich spôsob vykurovania ...

Úverové možnosti na obnovu bytového fondu

Úverové možnosti na obnovu bytového fondu
15.04.2015
V súčasnosti majú vlastníci bytov a nebytových priestorov pomerne široké možnosti výberu úverových produktov, pričom si môžu nastaviť ...

Výstavba nových kotolní bude pod väčšou kontrolou

Výstavba nových kotolní bude pod väčšou kontrolou
01.04.2015
Novelizovaný zákon o teple platí na Slovensku už takmer rok. Miestne samosprávy si však niektoré nové ustanovenia doteraz vysvetľovali ...

Finacovanie obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB

Finacovanie obnovy bytových domov z prostriedkov ŠFRB
09.04.2014
Zo ŠFRB môžete žiadať peniaze na modernizáciu alebo rekonštruk­ciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstrá­nenie ...

Ďalšie z JAGA GROUP