Skrz epidemiologickú situáciu a opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu prekladáme termín 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021, Podstata zabezpečenia energetickej  hospodárnosti budov, na termín 14.  – 16. novembra 2021, s konaním vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom Plese, v hoteli Patria. Štruktúra programu: hlavný odborný program, diskusné fórum, postery, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, firemné prezentácie, výstavka, spoločenský […]