V súčasnej dobe začína takmer každá úvaha pripomenutím zložitých podmienok v každom odvetví hospodárstva. Ale pre cesty, ktoré „znamenajú život“, je potrebné mať program výstavby a starostlivosti o ne aj v týchto podmienkach. Konanie odborných podujatí a prezentovanie výsledkov technického rozvoja bolo ovplyvnené mnohými okolnosťami. Zásluhou odborných garantov a organizačného garanta sa uskutočnil aj v […]