26. Bratislavské sympózium Cieľ sympózia – poukázanie na príklady kvalitných striech – prepojenie poznatkou teórie s praxou v náročnom procese konštrukcii striech budov – optimistický pohľad na vlastné skúsenosti k tematike striech… Viac info, aj prihláška na www.cechstrecharov.sk/strechy-2019/