asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax

18.09.2018
Termín: 25.09.2018 - 25.09.2018
Miesto konania: Bratislava
Konferencia, seminár

3. ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov.

Konferencia sa bude konať aj v Žiline 21. 11. 2018

Program a prihlásenie

Ďalšie z JAGA GROUP