asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

24. Bratislavské sympózium STRECHY 2017

02.10.2017
Termín: 22.11.2017 - 23.11.2017
Miesto konania: BRATISLAVA, hotel Bratislava
Konferencia, seminár

Konštrukcie striech považujeme za technicky najnáročnejšie časti objektov v oblasti
stavebných konštrukcií, lebo sú najexponovanejšie v obalovom plášti.
Je jedno, či ide o ploché, šikmé alebo strmé strechy. Tiež je jedno, či strechy splnia len
základnú funkciu, alebo aj ďalšie funkcie, ako jej pochôdzne, pojazdné alebo vegetačné
využitie.
Rozhodujúcu úlohu tu hrá kvalita, s ktorou je priamo spojená jej spoľahlivosť.


www.cechstrecharov.sk

Ďalšie z JAGA GROUP