22. ročník medzinárodného veľtrhu technického zariadenia budov Aquatherm Nitra 2023

Základné informácie

Aquatherm Nitra je najväčší odborný veľtrh na Slovensku, ktorý predstavuje ucelenú prehliadku firiem z odboru technického zariadenia budov techniky prostredia a technológií pre energeticky efektívne budovy. Komplexná platforma na prezentáciu noviniek TZB pre odbornú aj laickú verejnosť.

Štvordňový sprievodný program na veľtrhu zahŕňa všetky oblasti TZB – aktuálne témy, zaujímaví hostia, konferencie, workshopy. Kompletné informácie o veľtrhu vrátane registrácie vstupenky zadarmo nájdete na www.aquatherm-nitra.com