14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

Základné informácie

Pôvodný termín: 13. – 14. október 2020
Nový termín: 9. – 10. február 2021

Hlavná téma konferencie: Čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí

14. ročník konferencie ponúka účastníkom hodnotný program, ktorý pozostáva z Plenárneho zasadnutia a siedmich sekcií.
Témy sekcií sú nasledovné:

  • Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania
  • Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný sektor energetiky
  • Efektívne priemyselné a občianske budovy
  • Slnečná energia a jej efektívne využitie – termika
  • Energetické služby – doba post-Eurostatová
  • Slnečná energia a jej efektívne využitie – fotovoltika
  • Projekt ekologizácie zdroja Zvolenskej teplárenskej a.s.

 

Podrobný program, prihláška, cenník a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii na webovej stránke podujatiahttp://www.enef.eu/.