asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Železnica

Automatizácia na Slovensku

Automatizácia na Slovensku
05.05.2017
Od uvedenia prvého elektronického stavadla SIMIS W na Slovensku do prevádzky (žst. Trnava v roku 2005) uplynulo už viac ako 10 rokov. Medzičasom ...

Modernizácia železničnej trate Považská Teplá – Žilina

Modernizácia železničnej trate Považská Teplá – Žilina
21.04.2017
Začlenením tratí ŽSR do vybraných európskych koridorov a ich modernizáciou vzniká súčasne pre Slovenskú republiku úloha meniť podiel železničnej ...

V ČR rýchlejšie a bezpečnejšie už aj do hôr

V ČR rýchlejšie a bezpečnejšie už aj do hôr
07.04.2017
To, že sa rekonštrukcia železníc v Českej republike dostáva z koridorov a celoštátnych tratí aj na trate regionálne, dokazuje okrem iného aj ...

Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, II. etapa, UČS 48 a 50

Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, II. etapa, UČS 48 a 50
31.03.2017
Spoločnosť Swietelsky – Slovakia, divízia železničných stavieb, sa ako člen združenia podieľala v rokoch 2014 a 2015 na realizácii časti ...

Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa

Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa
21.03.2017
Stavba „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa“ sa realizuje v rámci rozvoja železničnej infraštruktúry ako ...

Nový železničný most cez Váh

Nový železničný most cez Váh
17.03.2017
Stavebný objekt SO 30.33.01 Zlatovce – Trenčín, nový železničný most cez Váh (ďalej len SO 30.33.01) sa buduje v rámci stavby Modernizácia ...

Nové číslo Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2017 o železničnej doprave

Nové číslo Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2017 o železničnej doprave
08.03.2017
Od 7. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2017. Jeho hlavnou témou je železničná doprava. Veľký ...

Štúdia realizovateľnosti železničnej trate Čierna nad Tisou – Košice – Žilina

Štúdia realizovateľnosti železničnej trate Čierna nad Tisou – Košice – Žilina
11.05.2016
Železničná trať posudzovaná v štúdii je súčasťou V. železničného koridoru a má dĺžku 350 km. Cieľom štúdie bolo transparentným spôsobom ...

Modernizácia železničných tratí zostáva pre ŽSR jednou z priorít

Modernizácia železničných tratí zostáva pre ŽSR jednou z priorít
08.04.2016
Koniec minulého roka bol cieľovou páskou pre Operačný program Doprava 2007 – 2013, v súčasnosti už prebieha Operačný program Integrovaná ...

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2016

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2016
14.03.2016
Od 7. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2016. Jeho hlavnou témou je železničná doprava, v rámci ...

Ďalšie z JAGA GROUP