asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Vodohospodárske stavby

Na Dunaji sa začala výstavba malej vodnej elektrárne

Na Dunaji sa začala výstavba malej vodnej elektrárne
26.02.2010
Na katastrálnom území obce Dobrohošť (okr. Dunajská Streda) sa začala na vypúšťacom kanáli koryta rieky Dunaj výstavba malej vodnej elektrárne. ...

Realizácia projektu Bratislava – protipovodňová ochrana

Realizácia projektu Bratislava – protipovodňová ochrana
18.01.2010
V minulých desaťročiach územie Slovenska v dôsledku zemepisnej polohy a geomorfologickej charakteristiky často postihovali povodne a od roku 1996 ...

Historický vývoj malých vodných elektrární

Historický vývoj malých vodných elektrární
05.01.2010
Silu vody využíva človek už dlhý čas. Aj na Slovensku sa energia už mnohé roky získava práve z vodných tokov. V minulosti bolo využívanie energie ...

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
17.12.2009
Projekt Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc sa začal realizovať v septembri 2006. Jeho cieľom je udržateľný rast regiónu ...

Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľa

Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľa
16.12.2009
Ambíciou projektu Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľa je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v dodávke pitnej vody verejnými ...

Odkanalizovanie malokarpatského regiónu

Odkanalizovanie malokarpatského regiónu
15.12.2009
V malých mestách pod Malými Karpatmi, konkrétne v Modre, Pezinku a vo Svätom Jure, ktoré v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvádzania ...

Vodu obhajujeme z obchodného hľadiska

Vodu obhajujeme z obchodného hľadiska
14.12.2009
V procese transformácie štátnych podnikov Vodární a kanalizácií na akciové vodárenské spoločnosti vznikla potreba reagovať na tieto zásadné zmeny ...

Protipovodňová ochrana Bratislavy

Protipovodňová ochrana Bratislavy
24.11.2009
Protipovodňová ochrana sa stala aktuálnou otázkou z bezpečnostného hľadiska ochrany mesta pred každoročne stúpajúcou hladinou Dunaja. Práce na ...

Malé vodné elektrárne – ich uplatnenie v regionálnej energetike

Malé vodné elektrárne – ich uplatnenie v regionálnej energetike
03.07.2009
Jeden z limitujúcich faktorov rozvoja ľudskej spoločnosti je dostatok energie. To platí tak pre úroveň svetadielu či štátu, ako aj pre určité ...

Modernizácia vodojemu na Brečtanovej ulici v Bratislave

Modernizácia vodojemu na Brečtanovej ulici v Bratislave
30.01.2009
Modernizácia objektu vodojemu na bratislavskej Kolibe je jedným z prvých projektov tohto druhu, pri ktorom sa kládol veľký dôraz nielen na ...

Ďalšie z JAGA GROUP