asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Vodohospodárske stavby

Riadenie prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo

Riadenie prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo
25.02.2013
Základným cieľom pri riadení Vodnej elektrárne Gabčíkovo je optimálne využitie hydroenergetického potenciálu rieky Dunaj na pokrytie požiadaviek ...

MVE Hronská Dúbrava a Stará Ľubovňa

MVE Hronská Dúbrava a Stará Ľubovňa
30.11.2012
V čase získavania elektrickej energie z alternatívnych prírodných zdrojov sú jednou z možností vodné toky. Výnimkou v súčasnosti nie sú rieky ...

Technicko-bezpečnostný dohľad počas 20 rokov prevádzky VD Gabčíkovo

Technicko-bezpečnostný dohľad počas 20 rokov prevádzky VD Gabčíkovo
05.11.2012
V októbri 2012 si pripomíname 20. výročie prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (SVGDN). Vzhľadom na platnosť medzinárodnej zmluvy ...

Ako sa plánuje prevádzka vodných elektrární na Slovensku

Ako sa plánuje prevádzka vodných elektrární na Slovensku
30.04.2012
Vodné elektrárne (VE) patria medzi významný energetický zdroj v elektrizačnej sústave Slovenska. Využívajú sa najmä na pokrývanie premenlivého ...

Povodne a bezpečnosť vodných stavieb

Povodne a bezpečnosť vodných stavieb
24.05.2011
Rok 2010 ostáva v našej pamäti zapísaný ako rok povodní. Nemajú na tom podiel len médiá, ktoré im venovali obrovskú pozornosť a sprostredkovali ...

Ochrana betónu v čistiarňach odpadových vôd

Ochrana betónu v čistiarňach odpadových vôd
18.01.2011
Cieľom článku je zhrnúť a opísať požiadavky na ochranné systémy v trvalom styku s odpadovou a pitnou vodou, predstaviť výhody minerálnych ...

Riešenia pre vodné hospodárstvo na výstave AQUA v Trenčíne

Riešenia pre vodné hospodárstvo na výstave AQUA v Trenčíne
05.11.2010
Sedemnásty ročník výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA sa ...

Vodné stavby na Slovensku a ich bezpečnosť

Vodné stavby na Slovensku a ich bezpečnosť
22.10.2010
Bez vody niet života. Dnes už túto premisu vnímame nielen z pohľadu biológie, ale aj technického hľadiska, keďže voda je prakticky nevyčerpateľný ...

Povodne alebo Kto z koho

Povodne alebo Kto z koho
13.08.2010
Záplavy, potopy, povodne. Na Slovensku najčastejšia prírodná katastrofa. Iste, môžeme byť radi, že nemáme hurikány, netrápia nás zemetrasenia ...

Bodrog, Latorica, Laborec – Zemplínska vodná cesta

Bodrog, Latorica, Laborec – Zemplínska vodná cesta
10.08.2010
Slovenská a maďarská časť Zemplína je spojená riekou Bodrog, na ktorú na slovenskej strane nadväzujú Latorica a Laborec a na maďarskej strane ...

Ďalšie z JAGA GROUP