asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Vodohospodárske stavby

Partneri sekcie

Voda nás zaväzuje k ochrane

Voda nás zaväzuje k ochrane
28.11.2016
Na Slovensku máme kvalitnú pitnú vodu, pre ľudí v zahraničí a ani v Európe to však nie je bežný štandard. Aby sme si ho zachovali, treba dbať na ...

Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou

Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou
13.06.2016
Spoločnosť ČOVSPOL, a.s., Bratislava, člen skupiny Veolia, dodávateľ technologických častí najmä vodohospodársky diel dokončila a úspešne ...

Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa II., Dodávka technológie pre aktivitu 4, sekcia 4 – ČOV Nižná n/Oravou

Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa II., Dodávka technológie pre aktivitu 4, sekcia 4 – ČOV Nižná n/Oravou
07.06.2016
Dielo ČOV Nižná N/Oravou - zásobovanie vodou a kanalizácie oravského regiónu, Etapa II., Dodávka techlonológie pre aktivitu 4, sekcia 4 bola ...

Použitie drôtokamenných konštrukcií v úpravách tokov

Použitie drôtokamenných konštrukcií v úpravách tokov
06.06.2016
Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. a kolektív autorov pod vedením prof. Viliama Macuru, PhD. z Katedry vodného hospodárstva a krajiny, ...

Protipovodňová ochrana: Úprava Drienického potoka

Protipovodňová ochrana: Úprava Drienického potoka
12.08.2015
Úprava Drienického potoka sa realizovala s cieľom zabezpečiť ochranu územia a majetku. Pravidelné povodne pri prívalových zrážkach si ...

Sanácia plavebných komôr VD Gabčíkovo

Sanácia plavebných komôr VD Gabčíkovo
09.01.2015
Vodné dielo Gabčíkovo vyrobí až desatinu z celkovej spotreby energie Slovenska. Za dve dekády svojej prevádzky sa stalo zároveň vyhľadávaným ...

Príprava Vodného diela Kolárovo na Váhu

Príprava Vodného diela Kolárovo na Váhu
31.12.2014
Realizácia Vodného diela Kolárovo (VDKo) na dolnom Váhu je nevyhnutnou podmienkou splavnenia Váhu v úseku Komárno (sútok s Dunajom) – ...

Malá vodná elektráreň vo Svijanoch

Malá vodná elektráreň vo Svijanoch
10.07.2013
Medzi tohtoročnými účastníkmi Grand Prix Architektov sa v kategórii novostavieb objavila malá vodná elektráreň vo Svijanoch. Je zaujímavá nielen ...

Riadenie prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo

Riadenie prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo
25.02.2013
Základným cieľom pri riadení Vodnej elektrárne Gabčíkovo je optimálne využitie hydroenergetického potenciálu rieky Dunaj na pokrytie požiadaviek ...

MVE Hronská Dúbrava a Stará Ľubovňa

MVE Hronská Dúbrava a Stará Ľubovňa
30.11.2012
V čase získavania elektrickej energie z alternatívnych prírodných zdrojov sú jednou z možností vodné toky. Výnimkou v súčasnosti nie sú rieky ...

Ďalšie z JAGA GROUP