asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Vodohospodárske stavby

Partneri sekcie

ČOV Lúka – Rekonštrukcia priemyselnej ČOV a jej opätovné uvedenie do prevádzky

ČOV Lúka – Rekonštrukcia priemyselnej ČOV a jej opätovné uvedenie do prevádzky
23.05.2018
V roku 2017 bola spoločnosť ČOVSPOL, a.s. oslovená novým majiteľom priemyselného areálu pri obci Lúka s požiadavkou na predloženie návrhu na ...

Vodohospodárske stavby realizované spoločnosťou SMS

Vodohospodárske stavby realizované spoločnosťou SMS
06.12.2017
Bez vody niet života. Dnes už túto premisu vnímame nielen z pohľadu biológie, ale aj z technického hľadiska, keďže voda je ...

Intenzifikácia ČOV Donovaly

Intenzifikácia ČOV Donovaly
25.09.2017
Počas roka 2016 spoločnosť ČOVSPOL, a.s. realizovala na ČOV Donovaly intenzifikáciu biologického stupňa

Voda nás zaväzuje k ochrane

Voda nás zaväzuje k ochrane
28.11.2016
Na Slovensku máme kvalitnú pitnú vodu, pre ľudí v zahraničí a ani v Európe to však nie je bežný štandard. Aby sme si ho zachovali, treba dbať na ...

Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou

Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou
13.06.2016
Spoločnosť ČOVSPOL, a.s., Bratislava, člen skupiny Veolia, dodávateľ technologických častí najmä vodohospodársky diel dokončila a úspešne ...

Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa II., Dodávka technológie pre aktivitu 4, sekcia 4 – ČOV Nižná n/Oravou

Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa II., Dodávka technológie pre aktivitu 4, sekcia 4 – ČOV Nižná n/Oravou
07.06.2016
Dielo ČOV Nižná N/Oravou - zásobovanie vodou a kanalizácie oravského regiónu, Etapa II., Dodávka techlonológie pre aktivitu 4, sekcia 4 bola ...

Použitie drôtokamenných konštrukcií v úpravách tokov

Použitie drôtokamenných konštrukcií v úpravách tokov
06.06.2016
Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. a kolektív autorov pod vedením prof. Viliama Macuru, PhD. z Katedry vodného hospodárstva a krajiny, ...

Protipovodňová ochrana: Úprava Drienického potoka

Protipovodňová ochrana: Úprava Drienického potoka
12.08.2015
Úprava Drienického potoka sa realizovala s cieľom zabezpečiť ochranu územia a majetku. Pravidelné povodne pri prívalových zrážkach si ...

Sanácia plavebných komôr VD Gabčíkovo

Sanácia plavebných komôr VD Gabčíkovo
09.01.2015
Vodné dielo Gabčíkovo vyrobí až desatinu z celkovej spotreby energie Slovenska. Za dve dekády svojej prevádzky sa stalo zároveň vyhľadávaným ...

Príprava Vodného diela Kolárovo na Váhu

Príprava Vodného diela Kolárovo na Váhu
31.12.2014
Realizácia Vodného diela Kolárovo (VDKo) na dolnom Váhu je nevyhnutnou podmienkou splavnenia Váhu v úseku Komárno (sútok s Dunajom) – ...

Ďalšie z JAGA GROUP