asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Rýchlostné cesty

Partneri sekcie

Výstavba rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša

Výstavba rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša
04.08.2017
Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša je súčasťou rýchlostnej komunikácie na trase Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – ...

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša
14.07.2017
Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša bol slávnostne odovzdaný motoristom do užívania 16. mája 2017. Nachádza sa medzi Zvolenom a ...

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice z technologického pohľadu

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice z technologického pohľadu
12.01.2017
Spoločnosť PPA INŽINIERING, s. r. o., člen skupiny PPA CONTROLL, zrealizovala technologickú časť a niektoré súčasti stavebnej časti informačného ...

Štúdia realizovateľnosti stavby I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa

Štúdia realizovateľnosti stavby I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa
09.09.2016
Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava začala práce na Štúdii realizovateľnosti stavby I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa. Jedná ...

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice
11.08.2016
Navrhovaný úsek Ruskovce – Pravotice je súčasťou rýchlostnej cesty a medzinárodného európskeho ťahu E 572 v smere západ – východ, ktorý ...

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice, mostný objekt SO 202-00

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice, mostný objekt SO 202-00
19.02.2016
Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice je časťou rýchlostnej cesty R2, ktorá bude v predmetnom úseku plniť zároveň funkciu cestného ...

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň
20.01.2016
Navrhovaný úsek rýchlostnej komunikácie R2 významne predĺži súvislú sieť rýchlostných komunikácií v novom smere na východ od Zvolena ...

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
06.01.2016
Jedným z  pripravovaných úsekov rýchlostnej cesty R2 od Chocholnej po Košické Oľšany je úsek R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorý ...

Obchvat Žiaru nad Hronom

Obchvat Žiaru nad Hronom
02.04.2015
Zrealizovaním tohto obchvatu sa tranzitná doprava presmeruje mimo intravilánu mesta Žiar nad Hronom a plynulo sa napojí na rýchlostnú cestu ...

Debniace systémy použité na výstavbe objektov rýchlostnej cesty S10 v Rakúsku

Debniace systémy použité na výstavbe objektov rýchlostnej cesty S10 v Rakúsku
03.11.2014
Rýchlostná cesta S10 Mühlviertler Schnellstraße, ktorá je pokračovaním diaľnice A7 na sever smerom k českým hraniciam, je jedným ...

Ďalšie z JAGA GROUP