asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Lávka cez rieku Lea v Londýne

07.02.2012
V rámci architektonickej súťaže na projekt premostenia rieky Lea v Londýne bol vypracovaný návrh lávky pre peších s rozpätím 105 m. Konštrukciu lávky tvoril priamo pôdorysne zakrivený trojkĺbový oblúk s priečne zakriveným parapetným prierezom. Keďže v spodnej časti oblúku bolo potrebné navrhnúť schody, pre hendikepovaných sa navrhol výťah. Bočné steny škrupiny boli odľahčené elipsovitými otvormi v spodnej doske. Otvory boli kryté sklenenými panelmi. Vlastnú konštrukciu tvoril hliníkový rošt, ktorý spolupôsobil s krycími hliníkovými plechmi.
Po spracovaní súťažného návrhu sme si uvedomili, že konštrukciu by bolo možné navrhnúť ako hladkú betónovú škrupinu bez rebier a krycích plechov a že táto konštrukcia priam volá po využití plastickej tvárnosti betónu. Preto sme sa ňou ďalej zaoberali a overili jej správanie podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Tento návrh bol na Ústave betónových a murovaných konštrukcií Stavebnej fakulty VUT Brno podrobne spracovaný ako diplomová práca.

Študijný návrh lávky

Študijný návrh vyšiel zo súťažného projektu. Trojkĺbový oblúk s rozpätím 105 m a vzopätím 10,341 m je v pôdoryse v dvoch protismerných oblúkoch. Lávka má premennú šírku od 10,20 m do 5,50 m, celková výška konštrukcie je od 1,00 do 4,50 m. Prierez konštrukcie tvorí škrupina premennej výšky a šírky a premenného zakrivenia. Hrúbka škrupiny je od 10 do 450 mm. Škrupina je hladká, bez stužujúcich rebier, len v mieste kĺbu je miestami zosilnená. V zakrivených bočných stenách a podlahe sú eliptické otvory.

 

Lávka je uložená na pätkách podoprených šikmými mikropilótami. Návrh predpokladá, že polovice oblúkov budú betónované po segmentoch dĺžky 7 m v zvislej polohe do prekladaného debnenia, následne sa konštrukcia pomocou hydraulických vzpier sklopí do projektovanej polohy. Potom sa zmontujú výťahy a vybetónuje sa rampa spájajúca konštrukciu so susedným mostom.

Téma mesiaca február: MOSTY


Rozmery lávky boli navrhnuté na základe podrobnej statickej a dynamickej analýzy zrealizovanej programovým systémom ANSYS. Aby bolo možné vystihnúť priestorové pôsobenie lávky, konštrukcia sa modelovala ako priestorová konštrukcia zostavená z plných prvkov. Iba tak bolo možné vystihnúť premennú geometriu a hrúbku prvkov.


Analýza preukázala, že konštrukcia je schopná bezpečne preniesť nielen všetky normové zaťaženia, ale že má aj dostatočnú medznú únosnosť. Aj dynamická analýza preukázala, že odozva konštrukcie na dynamické zaťaženie je v prijateľných medziach a že pohyb chodcov ani vietor nevyvolá u užívateľov nepríjemné pocity.


Architektonické a konštrukčné riešenie súťažného projektu vypracoval architekt Jan Kaplický, zakladateľ firmy Future Systems, Londýn, UK a firma Stráský, Hustý a Partneři, Brno.


TEXT: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
FOTO: Stráský, Hustý a Partneři, s. r. o.

-->-->

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP