asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Geotechnika

Hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb

Hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb
10.09.2014
Od 9. septembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2014. Jeho hlavnou témou je geotechnika a zakladanie ...

Negatívne pôsobenie vody na inžinierske konštrukcie

Negatívne pôsobenie vody na inžinierske konštrukcie
28.02.2014
Voda predstavuje fenomén, ktorý v rozhodujúcej miere ovplyvňuje návrh stavebnej konštrukcie. Jej podcenenie vedie k poruchám ...

Využitie geosyntetických materiálov pri ochrane brehov vodných tokov

Využitie geosyntetických materiálov pri ochrane brehov vodných tokov
11.02.2014
Každoročne sa opakujúce záplavy predstavujú ľudské nešťastie a zároveň so sebou prinášajú obrovské ekonomické škody. Veľké škody môžu ...

Statické zaťažovacie skúšky pilót

Statické zaťažovacie skúšky pilót
19.12.2013
V zmysle normatívneho predpisu Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií sa pri návrhu pilótových základov musí vychádzať zo statických ...

Vystužené zemné konštrukcie na stavbe D1 Dubná Skala – Turany

Vystužené zemné konštrukcie na stavbe D1 Dubná Skala – Turany
30.09.2013
Systémy vystužovania zemín geosyntetikou sa pomerne často používajú pri konštrukciách oporných múrov a násypov. Príspevok opisuje systém ...

Vplyv vody na výstavbu rýchlostnej cesty R1

Vplyv vody na výstavbu rýchlostnej cesty R1
20.09.2013
Aktuálne štúdie uvádzajú, že až 80 % svetovej populácie žije na územiach s vysokým rizikom ohrozenia vodou. Aj na Slovensku sú povodne čoraz ...

Unikátne automatizované monitorovacie systémy

Unikátne automatizované monitorovacie systémy
06.09.2013
Záruka konštrukčnej a geologickej bezpečnosti stavieb SYLEX je popredná slovenská spoločnosť vo výrobe optických káblových systémov s vlastným ...

Interakcia železobetónovej konštrukcie s podložím

Interakcia železobetónovej konštrukcie s podložím
16.08.2013
Návrh koncepcie a statické riešenie nosných konštrukcií dostavby areálu Ostravskej univerzity v Ostrave-Hladnove predstavoval pomerne veľkú ...

Použitie gabionov a matracov v environmentálnom inžinierstve

Použitie gabionov a matracov v environmentálnom inžinierstve
14.06.2013
Zvyšujúce sa estetické a environmentálne požiadavky na konštrukcie vyžadujú od projektantov, aby našli spôsob kombinácie takzvaných živých ...

Skúsenosti zo skúšok bariér proti padajúcim skalám

Skúsenosti zo skúšok bariér proti padajúcim skalám
03.05.2013
Článok informuje o procese osvedčovania a hodnotenia zhody zostáv proti padajúcim skalám. Zároveň sa v ňom opisujú niektoré skúsenosti ...

Ďalšie z JAGA GROUP