asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Geotechnika

Zlepšovanie zemín a injektáže v slovenskej praxi

Zlepšovanie zemín a injektáže v slovenskej praxi
19.09.2014
Snahy o spoločenské využitie a zhodnotenie aj menej vhodných pozemkov na budovanie stavebných diel zvyšujú nároky na špeciálne práce ...

Metóda hĺbkového hutnenia CDC

Metóda hĺbkového hutnenia CDC
12.09.2014
Metóda hĺbkového hutnenia CDC je rýchla a osvedčená technika hutnenia nesúdržných zemín. Podložné vrstvy sú hutnené z povrchu terénu ...

Hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb

Hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb
10.09.2014
Od 9. septembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2014. Jeho hlavnou témou je geotechnika a zakladanie ...

Negatívne pôsobenie vody na inžinierske konštrukcie

Negatívne pôsobenie vody na inžinierske konštrukcie
28.02.2014
Voda predstavuje fenomén, ktorý v rozhodujúcej miere ovplyvňuje návrh stavebnej konštrukcie. Jej podcenenie vedie k poruchám ...

Využitie geosyntetických materiálov pri ochrane brehov vodných tokov

Využitie geosyntetických materiálov pri ochrane brehov vodných tokov
11.02.2014
Každoročne sa opakujúce záplavy predstavujú ľudské nešťastie a zároveň so sebou prinášajú obrovské ekonomické škody. Veľké škody môžu ...

Statické zaťažovacie skúšky pilót

Statické zaťažovacie skúšky pilót
19.12.2013
V zmysle normatívneho predpisu Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií sa pri návrhu pilótových základov musí vychádzať zo statických ...

Vystužené zemné konštrukcie na stavbe D1 Dubná Skala – Turany

Vystužené zemné konštrukcie na stavbe D1 Dubná Skala – Turany
30.09.2013
Systémy vystužovania zemín geosyntetikou sa pomerne často používajú pri konštrukciách oporných múrov a násypov. Príspevok opisuje systém ...

Vplyv vody na výstavbu rýchlostnej cesty R1

Vplyv vody na výstavbu rýchlostnej cesty R1
20.09.2013
Aktuálne štúdie uvádzajú, že až 80 % svetovej populácie žije na územiach s vysokým rizikom ohrozenia vodou. Aj na Slovensku sú povodne čoraz ...

Unikátne automatizované monitorovacie systémy

Unikátne automatizované monitorovacie systémy
06.09.2013
Záruka konštrukčnej a geologickej bezpečnosti stavieb SYLEX je popredná slovenská spoločnosť vo výrobe optických káblových systémov s vlastným ...

Interakcia železobetónovej konštrukcie s podložím

Interakcia železobetónovej konštrukcie s podložím
16.08.2013
Návrh koncepcie a statické riešenie nosných konštrukcií dostavby areálu Ostravskej univerzity v Ostrave-Hladnove predstavoval pomerne veľkú ...

Ďalšie z JAGA GROUP