asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Geotechnika

Partneri sekcie

Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, I. časť

Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, I. časť
24.07.2015
Štandardom na korozívnu ochranu je v súčasnosti v EÚ nepochybne zmes Zn + Al. S myšlienkou využitia tejto zliatiny sa drôtovne ...

Protipovodňové opatrenia

Protipovodňové opatrenia
26.05.2015
Všetky reakcie na povodne a mimoriadne udalosti musia byť rýchle a efektívne, aby sa obnovil prirodzený stav zasiahnutého regiónu ...

TKP 31 - vystužené horninové konštrukcie a gabiony

TKP 31 - vystužené horninové konštrukcie a gabiony
16.04.2015
Vychádzajúc zo skúseností vo svete i u nás, hrajú z hľadiska používaných stavebných materiálov pri budovaní pozemných komunikácií ...

Vystužené horninové konštrukcie s gabionovým lícom

Vystužené horninové konštrukcie s gabionovým lícom
27.02.2015
Systémy vystužovania hornín sa často používajú pri konštrukciách násypov, oporných múrov a mostných opôr. Príspevok opisuje systém vystužovania ...

Navrhovanie vysokých násypov a valov na málo únosnom podloží

Navrhovanie vysokých násypov a valov na málo únosnom podloží
20.02.2015
Zvyšovanie počtu nových stavieb prináša aj ich návrh v nevhodných základových pomeroch. Tento problém sa objavuje čím ďalej tým častejšie, a to ...

Svahové deformácie a ich sanácie na R1

Svahové deformácie a ich sanácie na R1
27.10.2014
Rýchlostná cesta R1 bola realizovaná v rokoch 2009 až 2012 ako prvý projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). V jarných ...

Pilótové základy na stavbe Panorama City v Bratislave

Pilótové základy na stavbe Panorama City v Bratislave
02.10.2014
Počas výstavby diela Panorama City – I. etapa v Bratislave, ktoré sa nachádza v susedstve novej budovy SND, nákupnej zóny Eurovea, ako ...

Zlepšovanie zemín a injektáže v slovenskej praxi

Zlepšovanie zemín a injektáže v slovenskej praxi
19.09.2014
Snahy o spoločenské využitie a zhodnotenie aj menej vhodných pozemkov na budovanie stavebných diel zvyšujú nároky na špeciálne práce ...

Metóda hĺbkového hutnenia CDC

Metóda hĺbkového hutnenia CDC
12.09.2014
Metóda hĺbkového hutnenia CDC je rýchla a osvedčená technika hutnenia nesúdržných zemín. Podložné vrstvy sú hutnené z povrchu terénu ...

Hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb

Hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb
10.09.2014
Od 9. septembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2014. Jeho hlavnou témou je geotechnika a zakladanie ...

Ďalšie z JAGA GROUP