asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017

02.11.2017

Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva na medzinárodnú odbornú a vedeckú konferenciu Dopravné inžinierstvo 2017.

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je výmena odborných ako aj vedeckých poznatkov z riešenia problematiky dopravného inžinierstva na Slovensku a v zahraničí. Konferencia je určená profesijným organizáciám venujúcim sa dopravnému inžinierstvu, orgánom štátnej správy, samosprávy ako aj vedecko výskumným inštitúciám a neziskovým organizáciám.

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, budova Aula 6
Dátum konania: 14.- 15. novembra 2017

Tematické oblasti konferencie:
- riešenie organizácie dopravy v mestách,
- dopravné plánovanie, modelovanie a prognózovanie dopravy,
- verejná osobná doprava,
- cyklistická a pešia doprava,
- upokojovanie dopravy,
- dopravné značenie,
- využívanie informačných a iných technológii v doprave,
- inteligentné dopravné systémy,
- parkovanie – statická doprava, a pod.

Viac o konferencii na http://kcmd.uniza.sk/sk/konferencie-a-seminare/konferencia-dopravne-inzinierstvo/

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP