Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy školy 5

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy školy 14
Obr. 14 Navrhovaná skladba podlahy na teréne
5 / 20