Inoutic posilňuje svoje aktivity v regióne strednej