Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016 - foto