Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch 6

Obr. 4 Vznik usadenín na dymovode a teplovýmenných plochách v kotle
6 / 7