Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch 5

Obr. 4 Vznik usadenín na dymovode a teplovýmenných plochách v kotle
5 / 7