Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch 3

Obr. 3 Vplyv neupravenej vody na vznik inkrúst spôsobujúcich plošnú koróziu na stenách kotlov a potrubných rozvodov a) korózia na stenách kotla, b) korózia na potrubí
3 / 7