Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch 2

Obr. 2 Vyhodnotenie prevádzkových parametrov objektovej kotolne s kondenzačnými kotlami [2,3]
2 / 7