Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v bytových domoch 1

Obr. 1 Vyhodnotenie prevádzkových parametrov objektovej kotolne s klasickými plynovými kotlami [2,3]
1 / 7