Česko-slovenský smútok na Bienále architektúry fotoalbum