Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, II. časť F