Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, I. časť F