Rekonštrukcia Starého mosta v Bratislave – špeciálne zakladanie - foto